דוחות פעולות העירייה בתחום פניות ותלונות הציבור

 

דוחות הממונה על חוק חופש המידע

 


לצפייה בדו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליה