קבוצה 2: דלק ואנרגיה

קבוצה 2: דלק ואנרגיה

2.1 - גז
2.1 ה' - תיקון מיכלים 
2.2 - דלק לסוגיו
2.2 א' - תחנת דלק ותדלוק

קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים

קבוצה 3: חקלאות, בעלי חיים

3.1 - בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה 
3.4 - חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי
3.4 ג' - מכירתם

קבוצה 4: מזון

קבוצה 4: מזון

4.2 - בית אוכל
4.2 א'- מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

קבוצה 5: מים ופסולת

קבוצה 5: מים ופסולת

5.1 - אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 ב'- איסופה, הובלתה
5.3 - שפכים וקולחין
5.3 ג'- הובלתם במיכליות

קבוצה 6: מסחר ושונות

קבוצה 6: מסחר ושונות

6.8 - קניון
6.8 א'- ניהולו

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 7: עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.7 - עינוג ציבורי
7.7 ו' - דיסקוטק

קבוצה 8: רכב ותעבורה

קבוצה 8: רכב ותעבורה

8.4 - הסעת נוסעים
8.4 ב' - תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית
8.9 מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, ציוד מכני הנדסי (צמ"ה) לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי
8.9 א' - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

קבוצה 10: תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

10.8 - חומרי חיטוי או ניקוי
10.8ב' - איחסונם שלא לצורך מכירה במקום

 

גורם השגה ראשותי