השירות הווטרינרי ואגף שאיפ"ה של עיריית הרצליה מפזרים בימים אלה פיתיונות חיסון למחלת הכלבת (חיסון פומי) המיועדים לתנים ולשועלים. הפיזור מתבצע בשטחים הפתוחים לאורך גבולות העיר. 

הפתיונות נראים כקוביות קטנות, המכילות את תרכיב החיסון והם אינם מזיקים לבעלי החיים הביתיים, אך חשוב למנוע ככל האפשר מגע בינם לפיתיון - על מנת להבטיח את יעילות מבצע החיסון. חשוב לציין כי תן/שועל בריא אינו מזיק לבני האדם.

התנים והשועלים הם חלק מהסביבה האקולוגית הטבעית, ואנו פועלים על מנת לשמר את מגוון בעלי החיים תוך דאגה לשלומם ולבריאותם של התושבים.

לאחרונה עלה מספר הפניות על חדירת תנים ושועלים לאזורים מיושבים. בדרך כלל הסיבה היא חיפוש אחר שאריות מזון הנמצא בסביבה האורבנית. בשל כך, יש לסגור היטב פחי אשפה ולדאוג לסביבה נקייה וללא שאריות מזון.

במקרה של היתקלות בתן / בשועל הנכם מוזמנים לדווח לנו למוקד העירוני, בטלפון 106.

תודה על ההבנה ושיתוף הפעולה.

פיתיונות חיסון למחלת הכלבת