באהבה וגאווה רבה עיריית הרצליה ומחלקת ההתנדבות מוקירים את התושבים, הארגונים והעמותות המבטאים ומפיצים את ערכי הטוב, האכפתיות, הנתינה והאהבה בעירנו.