הסבת דוחות חניה

להגשת בקשה להסבת דו"ח חניה, יש לפנות באמצעות אחת מהדרכים הבאות:

1. באמצעות הפורטל לשירותים מקוונים של עיריית הרצליה
2. במכתב - לכתובת: מחלקת חנייה , רחוב השרון 29, הרצליה
3. באמצעות מייל - לכתובת: [email protected]

שימו ♥ לבקשת ההסבה יש לצרף את המסמכים הבאים:

* רכב חברה/ליסינג/שכור/צהל"י:
1. תצהיר חתום ע"י קב"ט/עו"ד.
2. חוזה בו המחזיק ברכב מאשר בחתימתו ביצוע הסבה (יש לצרף לחוזה צילום ת"ז) או חוזה שכירות/ליסינג על שם המוסב.

* רכב פרטי:
1. תצהיר חתום של המוסב המאשר בחתימתו כי הוא זה שנהג ברכב, מאומת כדין ע"י עו"ד/רשם בית משפט.
2. צילום ת"ז