השתתפות בוועדות עירוניות בנושאים של פינוי בינוי והתחדשות עירונית וייצוג העבודה הסוציאלית והעבודה הקהילתית בתחומים אלה.

פיתוח גינות קהילתיות בשכונות העיר (ויצמן, נחלת עדה, יד התשעה, נווה ישראל, מערב העיר) וטיפוח פעילי גינות - בשיתוף היחידה לאיכות הסביבה.