ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
 

רשימת הוועדות

שם הוועדה יושב ראש הוועדה מעבר לפרוטוקולים
ועדה מיוחדת לשנת  2020 לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות ומכרזים יהודה בן עזרא פרוטוקולים של הוועדה המיוחדת
ועדת כספים משה פדלון ישיבות ועדת כספים - תחזית שנתית 2020
פרוטוקולים של ועדת כספים
ועדה לקידום זכויות הילד איה פרישקולניק פרוטוקולים של ועדת קידום זכויות הילד
ועדת מכרזים - (עדכון אחרון - 5.11.2018)  משה ועקנין פרוטוקולים של ועדת מכרזים
ועדת איכות הסביבה  עופר לוי  פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה
ועדה מקומית לתכנון ובניה  (מליאה)  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה
ועדת משנה לתכנון ובניה משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת משנה לתכנון ובניה
פטור למכרז להסכמי פיתוח יהודה בן עזרא  פרוטוקולים של פטור למכרז הסכמי פיתוח
ועדת תמיכות

יהודה בן עזרא 

פרוטוקולים של ועדת התמיכות

ועדת ביקורת  מאיה כץ פרוטוקולים של ועדת הביקורת
ועדת תנועה 
ועדה מייעצת לרשות תמרור
דורון גילר  פרוטוקולים של ועדת תנועה
ועדת נגישות  יהונתן יסעור  פרוטוקולים של ועדת נגישות
ועדת תרומות  יהודה בן עזרא  פרוטוקולים של ועדת תרומות
ועדת השלושה  יהודה בן עזרא  פרוטוקולים של ועדת השלושה רשימת התקשרויות באמצעות משכ"ל
ועדת שמות  משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר פרוטוקולים של ועדת השמות
ועדת הנצחה משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר פרוטוקולים של ועדת הנצחה
ועדת נרצחי טרור משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת נרצחי טרור
ועדת בטיחות בדרכים משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת תבטיחות בדרכים
ועדת חינוך  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של ועדת חינוך
ועדת ביטחון  איתי צור  פרוטוקולים של ועדת ביטחון
ועדת שקיפות  יוסף לונדון  פרוטוקולים של ועדת שקיפות
ועדה לשימור אתרים  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת שימור אתרים
ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת הקצאת קרקעות ומבנים
נוהל משרד הפנים ותבחינים
ועדת ערר לארנונה כללית צוות א' - עו"ד חי חיימסון
צוות ב' - עו"ד אריה אגולסקי

פרוטוקולים של ועדת ארנונה כללית

 
ועדת יועצים (דוחות התקשרות עם יועצים) יהודה בן עזרא עמוד מאגר יועצים החלטות ועדת יועצים 2020 (עדכון: 15 באוקטובר)
החלטות ועדת יועצים 2019
החלטות ועדת יועצים 2018
ועדת הנחות בארנונה משה ועקנין  פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם ניתנים לפרסום מטעמי צנעת הפרט של הפונים
ועדת קליטה  צבי וייס   
ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי 
ועדת קניות (רכש ובלאי) יהודה בן עזרא   
ועדה לבחירת יקיר העיר משה פדלון  
ועדת השקעות    רו"ח רוני חדד   
ועדה לבחירת עובדים בכירים משה פדלון   
ועדת מל"ח משה פדלון   
ועדת פס"ח אהרון סלצברג   
ועדת הנחות בחינוך איה פרישקוליניק   
ועדת מתן מלגות לסטודנטים  איה פרישקוליניק   
ועדת שוויון סובלנות וגאווה  עופר לוי   
ועדה לתחבורה דו גלגלית  דנה אורן ינאי   
ועדה לעידוד תיירות   עפרה בל  
ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה אורן אוריאלי   
ועדת נוער צעירים וסטודנטים משה פדלון   
ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות  איה פרישקוליניק   
ועדת קהילות  איתי צור   
ועדת קיימות   עופר לוי   
ועדת איזור התעשייה עפרה בל   
ועדת בריאות משה פדלון   
ועדת הרווחה משה פדלון   
ועדת פיסול לחזות העיר משה פדלון   
ועדה לסיוע בשכר דירה  אהרון סלצברג   

ועדה למיגור אלימות 

   


* רשימת יושבי ראש וכל החברים בוועדות העירייה 


 

חברות בנות ותאגידים 

 • החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון).
 • תאגיד הביוב והמים.
 • החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה).
 • מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ.
 • עמותת בני הרצליה.
 • חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל).
 • הנהלת מתנ"ס בית פוסטר.
 • עמותת האנסמבל.
 • דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ.
 • עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר).
 • מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות.
 • תאגיד הקבורה עירוני.
 • הנהלה בית אבות הרב קוק.
 • ועד עמותת על"ה.
 • החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים.