ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
 

רשימת הוועדות

שם הוועדה יושב ראש הוועדה מעבר לפרוטוקולים
ועדה מיוחדת לשנת  2020 לפי סעיף 3 (17) לתקנות עיריות ומכרזים עו''ד אהוד לזר  פרוטוקולים של הוועדה המיוחדת
ועדת כספים משה פדלון

ישיבות ועדת כספים – תחזית שנתית 2023

פרוטוקולים של ועדת כספים
ועדה לקידום זכויות הילד איה פרישקולניק פרוטוקולים של ועדת קידום זכויות הילד
The un convention on the rights of the child
ועדת מכרזים  משה ועקנין פרוטוקולים של ועדת מכרזים
ועדת איכות הסביבה  עופר לוי  פרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה
ועדה מקומית לתכנון ובניה  (מליאה)  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה
ועדת משנה לתכנון ובניה משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת משנה לתכנון ובניה
פטור למכרז להסכמי פיתוח מ''מ זמני פרוטוקולים של פטור למכרז הסכמי פיתוח
ועדת תמיכות

עו''ד אהוד לזר

פרוטוקולים של ועדת התמיכות

ועדת ביקורת  יריב פישר פרוטוקולים של ועדת הביקורת
ועדת תנועה 
ועדה מייעצת לרשות תמרור
דורון גילר  פרוטוקולים של ועדת תנועה
ועדת נגישות  פזית בכר פרוטוקולים של ועדת נגישות
ועדת תרומות  עו''ד אהוד לזר  פרוטוקולים של ועדת תרומות
ועדת השלושה  עו''ד אהוד לזר  פרוטוקולים של ועדת השלושה רשימת התקשרויות באמצעות משכ"ל
ועדת שמות  משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר פרוטוקולים של ועדת השמות
ועדת הנצחה משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר פרוטוקולים של ועדת הנצחה
ועדת נרצחי טרור משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת נרצחי טרור
ועדת בטיחות בדרכים משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת בטיחות בדרכים
ועדת חינוך  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של ועדת חינוך
ועדת ביטחון  איתי צור  פרוטוקולים של ועדת ביטחון
ועדת שקיפות    פרוטוקולים של ועדת שקיפות
ועדה לשימור אתרים  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת שימור אתרים
ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים  משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת הקצאת קרקעות ומבנים
נוהל משרד הפנים ותבחינים
ועדת ערר לארנונה כללית

הרכב א' - עו"ד לירון רותם
הרכב ב' - עו"ד עירית פריבר נשר

החלטות ועדת ערר לארנונה כללית שליד עיריית הרצליה

 
ועדת יועצים (דוחות התקשרות עם יועצים) עו''ד אהוד לזר  עמוד מאגר יועצים החלטות ועדת יועצים 2024
(עדכון: 7  פברואר 24')
החלטות ועדת יועצים 2023
(עדכון: 31 דצמבר 23')
החלטות ועדת יועצים 2022
 (עדכון: 27 באוקטובר 22')
החלטות ועדת יועצים 2021 
החלטות ועדת יועצים 2020
ועדת הנחות בארנונה משה ועקנין 

פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם ניתנים לפרסום מטעמי צנעת הפרט של הפונים

ועדת קליטה  צבי וייס   
ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי 
ועדת קניות (רכש ובלאי) ג'ו נסימוב  
ועדה לבחירת יקיר העיר משה פדלון  
ועדת השקעות    רו"ח רוני חדד   
ועדה לבחירת עובדים בכירים משה פדלון   
ועדת מל"ח משה פדלון  פרוטוקולים של ועדת מל"ח
ועדת פס"ח אהרון סלצברג   
ועדת הנחות בחינוך איה פרישקוליניק   
ועדת מתן מלגות לסטודנטים  איה פרישקוליניק   
ועדת שוויון סובלנות וגאווה  עופר לוי   
ועדה לתחבורה דו גלגלית  דנה אורן ינאי   
ועדה לעידוד תיירות   עפרה בל  
ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה אורן אוריאלי   
ועדת נוער צעירים וסטודנטים משה פדלון   
ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות  איה פרישקוליניק   
ועדת קהילות  איתי צור   
ועדת קיימות   עופר לוי   
ועדת איזור התעשייה עפרה בל   
ועדת בריאות משה פדלון   
ועדת הרווחה משה פדלון   
ועדת פיסול לחזות העיר משה פדלון   
ועדה לסיוע בשכר דירה  אהרון סלצברג  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי

ועדה למיגור אלימות 

   


* רשימת יושבי ראש וכל החברים בוועדות העירייה 


 

חברות בנות ותאגידים 

 • החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון).
 • תאגיד הביוב והמים.
 • החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה).
 • מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ.
 • עמותת בני הרצליה.
 • חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל).
 • הנהלת מתנ"ס בית פוסטר.
 • עמותת האנסמבל.
 • דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ.
 • עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר).
 • מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות.
 • תאגיד הקבורה עירוני.
 • הנהלה בית אבות הרב קוק.
 • ועד עמותת על"ה.
 • החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים.