שולחנות וכסאות


זיכוי בעלי עסקים ששילמו אגרת שולחנות וכסאות בשנת 2023


בעל/ת עסק יקר/ה,

לאור ההכרזה על מצב מיוחד בעורף מכח חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 החל מיום 7 באוקטובר 2023, ובכדי לסייע לעסקים להתמודד עם הקשיים הכלכליים וההשלכות שתקופה זו טומנת בחובה, אישרה העירייה מתן פטור מלא מאגרת העמדת כיסאות ושולחנות לצרכי מסעדה או בתי קפה בעיר, החל מיום 1 בינואר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023, זאת בהתאם לחוק עזר הרצליה (מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והניקיון) (הוראת שעה), התשפ"ד-2024.

בהתאם לכך, יינתן זיכוי לבעלי עסקים ששילמו את האגרה עבור שנת 2023 וזאת בכפוף למילוי הטופס המקוון על כלל הפרטים הנדרשים בו ובהצגת שובר לפיו שולמה האגרה.

בברכה,

אורנה רוטברג,
מנהלת מחלקת רישוי עסקים

למעבר למילוי הטופס