היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים - חודש נובמבר

אלימות במשפחה בכלל ואלימות נגד נשים בפרט היא תופעה חברתית קשה וחמורה הפוגעת בכל השכבות בחברה ומהווה הפרה בוטה ביותר של זכויות האדם. 
ב-25 לנובמבר מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. 
מינהל נשים הפועל לאורך כל השנה בנגע נפשע זה מציין בחודש נובמבר את העלאת המודעות לתופעה ודרכי מניעתה בסדרת אירועים.