חוק להארכת תקופות ודחיית מועדים (להוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד 2023

בתאריך 25.10.2023 אישרה הכנסת את החוק להארכת תקופות ודחיית מועדים (להוראת שעה – חרבות ברזל) התשפ"ד 2023

 הסבר על חוק הארכת תקופות אישורים רגולטוריים 25.10.2023 

 הצעת חוק הארכת תקופות