יצירת שוויון בין המינים היא אחת מאבני היסוד שלנו כחברה ואחת הדרכים להשגתו היא עיר המקדמת ראייה ורגישות מגדרית. 
עיריית הרצליה, המאמינה ודוגלת בשוויון בין המינים, מכריזה על עצמה כעל "העיר שרואה אותך". 

מדובר במיזם של מינהל נשים, שמרכיב משקפיים מגדריים בעת עיצוב המדיניות, בעת הכנת התכניות ובעת חלוקת משאבים ותקציבים, כך שגם נשים וגם גברים וילדים המתגוררים בעיר כמו גם העובדות והעובדים, ירוויחו מהעשייה העירונית העשירה המתקיימת בהרצליה. 

המיזם הינו פרויקט הדגל של מינהל נשים בהרצליה ונועד לתת מענה מודולרי באמצעות שנים עשר צירים מרכזיים לאורך חייו של אדם, החל מילדות ועד זיקנה.

12 הצירים המרכזיים הם: עירייה, מרחב ציבורי, תעסוקה, משפחה, חינוך, רווחה, פנאי, תרבות, ספורט, בריאות, אקדמיה, שיתוף פעולה עם מיזמים והתרחשויות בארץ ובעולם. המכנה המשותף לכל הצירים הללו הוא: הרצליה העיר שרואה אותך