מתנדבים לחלוקת מזוןתושב/ת יקר/ה,
ממשיכים לעשות טוב בהרצליה.
גם בימים אלה אנו ממשיכים בחלוקת מזון עבור תושבים הזקוקים לכך ומבקשים לרתום את מעגלי ההתנדבות לסייע לנו במשימה חשובה זו. 

 

4 ספרות

רחוב ומספר

האם ברשותך רכב פרטי * שדה חובה