מועצת העיר הרצליה מונה כיום 21 חברות וחברים (כולל ראש העירייה), שנבחרו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות. בדומה לכנסת במישור הלאומי, מועצת העיר הינה פרלמנט מקומי המורכב מחברי הרשימות השונות שהתמודדו בבחירות. כך גם יש סיעות שחברו לפעול כקואליציה, ומולן סיעות אופוזיציה.

תפקידי המועצה הם בעיקר לדון ולקבל החלטות בנושאים רבים שבהם היא מחויבת על פי החוק וכן בנושאים שוטפים כפי שמוגדר בפקודת העיריות. בין היתר עליה לאשר: תקציב שנתי רגיל, תקציבים בלתי רגילים (לפיתוח ולפרוייקטים), צו מסים (ארנונה) מידי שנה, מינוי ועדות חובה וועדות רשות עירוניות ועוד.

המועצה חייבת להתכנס אחת לחודש לישיבה מן המניין, אלא אם כן החליטה על פגרה שנתית שאינה יכולה לעלות על חודשיים. בנוסף מתקיימות מעת לעת ישיבות שלא מן המניין לדיון בנושאים מיוחדים. כל ישיבות המועצה פתוחות לקהל הרחב, לשמיעת הדיונים.  

ישיבות המועצה משודרות בשידור 'חי' בערוץ ה-YouTube העירוני (קישור יופיע בדף הבית לקראת קיום ישיבה).
עם סיום הישיבה, הסרטון מועלה לאתר העירוני ומוצג לצד הפרוטוקולים של של אותה ישיבה.


להלן מועדים מעודכנים לקיום ישיבות מועצה לשנת 2019: 
 

28.11.18 - ישיבת מועצה חגיגית (היכל הספורט "היובל" - רח' רש"י 26 הרצליה)
11.12.18 - ישיבה מן המניין 
23.12.18 - שלוש ישיבות שלא מן המניין: בנושא צו המיסים ומיד לאחריה ישיבת התקציב 
                18:00 - ישיבה שלא מן המניין בנושא צו המיסים - ארנונה. 
                19:00 (לערך) - ישיבה שלא מן המניין בנושא תקציב 2019. 
15.1.19     
19.2.19 
12.3.19
26.3.19   ישיבת מועצה שלא מן המניין 
16.4.19   (ידחה מה-9.4.19 בשל בחירות לממשלה) 
14.5.19   ישיבה שלא מן המניין (18:00) + ישיבה מן המניין ברצף. (~18:30)
25.6.19 - ישיבה שלא מן המניין (צו המיסים - ארנונה) + ישיבה מן המניין ברצף. 
23.7.19

30.7.19 - ישיבת מועצה שלא מן המניין תתקיים בשעה 18:00 
20.8.19 - פגרה 
10.9.19 - הישיבה הוקדמה בשל הבחירות הארציות 

29.10.19 - ישיבה מן המניין + ישיבה שלא מן המניין בנושא דו"ח מבקר העירייה והמלצות. 
26.11.19 - ישיבה מן המניין + ישיבה שלא מן המניין (בנושא התקציב). 
24.12.19 

יתכנו שינויים במהלך השנה כתוצאה מאילוצים שלא ניתן לחזותם מראש. תיתכן הוספת ישיבות שלא מן המניין. 
לגבי פגרה, עפ"י החלטת מועצה יקבעו שני חודשים במהלך השנה כחודשי פגרה, בהם לא יקויימו ישיבות מן המניין.