מנכל העירייה, יהודה בן עזראאגרת משולחנו של המנכ"ל

 

תושבות ותושבים יקרים,

עיריית הרצליה פורשת בפניכם את התקציב החדש לשנת 2020 אשר אושר ע"י מועצת העיר.
מדובר בהשקעה עירונית אדירה אשר משקפת חזון עירוני, גישה הרואה את התושבים במרכז ורצון לקדם עיר תוססת עם חיי תרבות ותוכן עשירים, קהילות מגובשות ופעילויות פנאי לכל הגילאים. אלה, יחד עם עשייה מקצועית ואחראית, תורמים לכך שהרצליה ניצבת בצמרת כעיר המספקת שירותים, תשתיות ואיכות חיים ברמה הגבוהה ביותר.

נכללים בכך, בין השאר, תחומי החינוך - הפורמלי והבלתי פורמלי, הרווחה, טיפוח המרחב הציבורי, חיזוק הביטחון והסדר הציבורי, שיפור תשתיות ועוד.

למעשה, אלה התחומים המשמעותיים עבורנו תושבי העיר, והעירייה, בהובלת ראש העירייה יחד עם הצוות העירוני על כל דרגיו, פועלת להגשמתם המיטבית מתוך מחויבות לשירות הקשוב, המסור והמקצועי ביותר.

אני מבקש להודות לגזבר העירייה, לעובדי המינהל הכספי ולכל גורמי העירייה על העבודה המוקפדת והאיכותית, הן בגיבוש תכניות התקציב והן לאורך כל השנה.

בזכות עבודתם עיריית הרצליה היא עיר איתנה ובעלת חוסן כלכלי, שמאפשרים לנו להגשים את יעדינו כפי שהם מוצגים בפניכם.

 
בברכה,

חתימת מנכ

יהודה בן עזרא
מנכ"ל העירייה