מחלקת תברואה - מיחזור, הדברה ופינוי אשפה וגזם

אגף שפ"ע מעניק באמצעות מחלקת התברואה שירות לתושבים ולעסקים בעיר בכל הקשור למיחזור ולהפרדת פסולת, הדברת מזיקים ופינוי אשפה וגזם