ילד זורק נייר לפחאגף שפ"ע מעניק באמצעות מחלקת התברואה שירות לתושבים ולעסקים בעיר בכל הקשור למיחזור ולהפרדת פסולת, הדברת מזיקים ופינוי אשפה וגזם

גיל מדר
מנהל מחלקת בקרה, מיחזור והדברה
09-7946793