לצפייה בקובץ PDF עם כל הפעילויות לחצו על התמונה

מיוחדים בהרצליה - פעילות פנאי


למידע נוסף:
מחלקת הספורט 09-9705117/8
אגף תרבות נוער וספורט 09-9705216
האגף לשירותים חברתיים, מחלקת נכויות 09-9705288
מחלקת משאבי קהילה 09-9705235
יחידת הנגישות העירונית 09-9591669
המחלקה לחינוך מיוחד 09-9705151/293
הורים מיוחדים הרצליה: [email protected]
בפסייבוק: חפשו ״הורים מיוחדים הרצליה״