נשים קץ לאלימות!

נורות אדומות לזיהוי סימני אלימות ודרכי סיוע:

  • סימני פגיעה פיזיים
  • הסתרת הגוף באמצעות לבוש ארוך, במיוחד בקיץ
  • התחמקות ממגע פיזי קרוב
  • התבודדות חברתית ללא סיבה נראית לעין
  • בקשה לאישור של בן הזוג לכל פעולה
  • זלזול והשפלות מצד בן/בת הזוג בנוכחות אחרים
  • שליטה בהוצאות ומניעת גישה לחשבון
  • הימנעות קיצונית משיח בנושא מערכת היחסים
  • שינוי פתאומי במצב הרוח ללא סיבה נראית לעין

חשוב להדגיש, גם אם עלה חשד לאלימות במשפחה, עימות ישיר עם הנושא עלול להרחיק את הנפגע. במקרה כזה רצוי לפנות לגורמים מקצועיים ולהתייעץ איתם.


גורמי המקצוע ברשות עימם ניתן להתייעץ:
* המרכז לשלום המשפחה של האגף לשירותים חברתיים ומניעת  אלימות: בן גוריון 53 הרצליה,  טל' 09-9554151
* מינהל נשים עיריית הרצליה: טלפון 09-9549777
מוקדי חירום:
* מוקד משטרה 100
* קו חירום ארצי של משרד הרווחה 118
* פנייה שקטה במסרון (SMS): 055-7000128
* קו ארצי לגברים: 1-800-393-904

נשים קץ לאלימות

בעיריית הרצליה לא מסבים את המבט ומגלים אפס סובלנות לאלימות!