קבוצת נשים אוחזת ידיים על רקע השקיעה

העצמת נשים באמצעות הקמה ופיתוח של מועדוני נשים הפועלים במתנ"סי העיר ומופעלים ע"י צוות פעילות קהילתיות. במועדונים מתקיימת פעילות חברתית, העשרתית, סדנאית.

  • פורום מנהיגות של נשות המועדונים - פורום הפועל לקידום תכניות לכלל המועדונים ומקדם פעילות של תרומה לקהילה.
  • מרכז משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי - מתן מענה חברתי, העשרתי ותומך לנשים ומשפחות שבראשן עומד הורה עצמאי.
    המרכז, הפועל בבית ויצ"ו ברח' ראש פינה, מפעיל שתי שלוחות:
    1. הכח הנשי - מועדון חברתי המופעל ע"י צוות פעילות.
    2. קבוצת יחידניות מבחירה - המלווה ע"י עובדת סוציאלית קהילתית ומתנדבת מויצ"ו.
  • "אם לאם בקהילה" - תכנית לליווי אמהות לילד ראשון, נעדרות עורף תמיכתי, באמצעות אמהות מתנדבות שעברו הכשרה לצורך זה. התכנית פועלת בשותפות עם מנהל נשים.
  • "אוניברסיטה בעם" - תכנית העשרה עצמתית באוניברסיטת תל אביב. פתוחה גם לגברים.