ספורט בבתי ספר


ספורט בבתי ספר

אגף הספורט פועל כדי לתת מענה לילדים המעוניינים בפעילות ספורטיבית החל מגיל הגן ועד לסיום התיכון.
לעיונכם מידע וקבצים חשובים. להלן תוצאות המבדקים המקצועיים לכיתות הספורט העל אזוריות - תשפ"ד:


אייקון כדורסל

תוצאות מבדקים - כדורסל

התוצאות מתייחסות למבדקים המקצועיים בענף הספורט ואינן אישור לקבלה לכיתה. הקבלה מותנית בראיון בביה"ס.
אם תלמידים שהתקבלו יוותרו על הרשמתם, נפנה לבאים בתור, על פי סדר ההצלחה במבדקים. בתי הספר יתקשרו למועמדים ויקבעו תאריכי ראיונות. לאחר הריאיון ואישור בית הספר, התלמידים יקבלו אישור להירשם לחטיבת בן גוריון.

1. ההרשמה תיערך, בחט"ב בן גוריון [אבן עזרא 13], בין התאריכים  12.3.23 – 16.3.23, בשעות 08:30 - 12:30.
2. לאחר ההרשמה בבית הספר, יש לשלם, בבני הרצליה [בין השעות 09.00 - 15.30 - הילה שוהם], דמי הרשמה על סך 300 ₪, לפקודת "בני הרצליה" לתאריך 1.9.23.
   במקרה ביטול ההרשמה, התשלום לא יוחזר [אם התלמיד ילמד בכיתת הספורט, ההמחאה תבוטל].
3. התשלום השנתי עבור כיתת הספורט, על סך 1,060 ₪, ישולם לבני הרצליה, דרך אתר התשלומים, החל מה - 15.8.23.
* סדר רישום מספרי הנבחנים שעברו לשלב הראיון בטבלאות הר"מ, אינם לפי סדר ההצלחה, אלא אקראי.

כיתת הספורט "בן גוריון" כדורסל - תלמידים

3015 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
3011 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
3009 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
3005 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
3004 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2033 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2023 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2022 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2016 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2015 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2009 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
2008 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
1022 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
1009 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
1006 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
1001 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
3002 לא עבר לשלב הריאיון 
1032 לא עבר לשלב הריאיון 
2029 לא עבר לשלב הריאיון 
3008 לא עבר לשלב הריאיון 
1025 לא עבר לשלב הריאיון 
1003 לא עבר לשלב הריאיון 
3007 לא עבר לשלב הריאיון 
2026 לא עבר לשלב הריאיון 
2004 לא עבר לשלב הריאיון 
2031 לא עבר לשלב הריאיון 
1018 לא עבר לשלב הריאיון 
1020 לא עבר לשלב הריאיון 
2019 לא עבר לשלב הריאיון 
2001 לא עבר לשלב הריאיון 
1004 לא עבר לשלב הריאיון 
3010 לא עבר לשלב הריאיון 
2011 לא עבר לשלב הריאיון 
3001 לא עבר לשלב הריאיון 
2007 לא עבר לשלב הריאיון 
1015 לא עבר לשלב הריאיון 
3003 לא עבר לשלב הריאיון 
1041 לא עבר לשלב הריאיון 
2018 לא עבר לשלב הריאיון 
1012 לא עבר לשלב הריאיון 
2030 לא עבר לשלב הריאיון 
1014 לא עבר לשלב הריאיון 
2013 לא עבר לשלב הריאיון 
2024 לא עבר לשלב הריאיון 
1034 לא עבר לשלב הריאיון 
3013 לא עבר לשלב הריאיון 
1002 לא עבר לשלב הריאיון 
2032 לא עבר לשלב הריאיון 
1011 לא עבר לשלב הריאיון 
1026 לא עבר לשלב הריאיון 
3006 לא עבר לשלב הריאיון 
2028 לא עבר לשלב הריאיון 
2020 לא עבר לשלב הריאיון 
2003 לא עבר לשלב הריאיון 
1031 לא עבר לשלב הריאיון 
2099 לא עבר לשלב הריאיון 
1013 לא עבר לשלב הריאיון 
3012 לא עבר לשלב הריאיון 
2021 לא עבר לשלב הריאיון 
1024 לא עבר לשלב הריאיון 
3016 לא עבר לשלב הריאיון 
2012 לא עבר לשלב הריאיון 
2027 לא עבר לשלב הריאיון 

תוצאות כיתת הספורט "בן גוריון" בכדורסל  - תלמידות 

מספר הנבחנת סטטוס
1028 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1029 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2014 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2010 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2005 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2002 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2017 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2006 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
2025 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1035 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1037 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
3014 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1038 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1036 עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1040 לא עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון
1039 לא עברה לשלב הראיון בחט"ב בן גוריון

אייקון ajhhv

תוצאות מבדקים - שחייה

התוצאות מתייחסות למבדקים המקצועיים בענף הספורט ואינן אישור לקבלה לכיתה. הקבלה מותנית בראיון בביה"ס. אם תלמידים שהתקבלו יוותרו על הרשמתם, נפנה לבאים בתור, על פי סדר ההצלחה במבדקים. בתי הספר יתקשרו למועמדים ויקבעו תאריכי ראיונות. לאחר הריאיון ואישור בית הספר, התלמידים יקבלו אישור להירשם לחטיבת בן גוריון.            
1. ההרשמה תיערך, בחט"ב בן גוריון [אבן עזרא 13], בין התאריכים  12.3.23 – 16.3.23, בשעות 08:30 - 12:30.            
2. לאחר ההרשמה בבית הספר, יש לשלם, בבני הרצליה [בין השעות 09.00 - 15.30 - הילה שוהם], דמי הרשמה על סך 300 ₪, לפקודת "בני הרצליה" לתאריך 1.9.23. במקרה ביטול ההרשמה, התשלום לא יוחזר [אם התלמיד ילמד בכיתת הספורט, ההמחאה תבוטל].         
3. התשלום השנתי עבור כיתת הספורט, על סך 1,060 ₪, ישולם לבני הרצליה, דרך אתר התשלומים, החל מה-15.8.23.            
* סדר רישום מספרי הנבחנים שעברו לשלב הראיון בטבלאות הר"מ, אינם לפי סדר ההצלחה, אלא אקראי.        

תוצאות כיתת הספורט "בן גוריון" בשחייה - תלמידים 

מספר הנבחן סטטוס
43723 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43729 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43730 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43714 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43709 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43724 עבר לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43731 לא עבר לשלב הריאיון 
43728 לא עבר לשלב הריאיון 
43715 לא עבר לשלב הריאיון 
43702 לא עבר לשלב הריאיון 
43727 לא עבר לשלב הריאיון 
43722 לא עבר לשלב הריאיון 
43732 לא עבר לשלב הריאיון 
43720 לא עבר לשלב הריאיון 

תוצאות כיתת הספורט "בן גוריון" בשחייה - תלמידות 

מספר הנבחנת סטטוס
43725 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43703 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43707 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43704 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43726 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43710 עברה לשלב הריאיון בחט"ב בן גוריון
43705 לא עברה לשלב הריאיון
43701 לא עברה לשלב הריאיון
43708 לא עברה לשלב הריאיון
43706 לא עברה לשלב הריאיון
43717 לא עברה לשלב הריאיון
43713 לא עברה לשלב הריאיון
43718 לא עברה לשלב הריאיון

אייקון כדוריד

תוצאות מבדקים - כדוריד

התוצאות מתייחסות למבדקים המקצועיים בענף הספורט ואינן אישור לקבלה לכיתה. הקבלה מותנית בראיון בביה"ס. אם תלמידים שהתקבלו יוותרו על הרשמתם, נפנה לבאים בתור, עפ"י סדר ההצלחה במבדקים [ניקוד השוערים, בנפרד]. בתי הספר יתקשרו למועמדים ויקבעו תאריכי ראיונות. לאחר הריאיון ואישור בית הספר, התלמידים יקבלו אישור להירשם לחטיבת הנגיד [שמואל הנגיד 21].            
1. ההרשמה תיערך, בחט"ב הנגיד, בין התאריכים  12.3.23 – 16.3.23, בשעות 08:30 - 12:30.            
2. לאחר ההרשמה בבית הספר, יש לשלם, בבני הרצליה [בין השעות 09.00 - 15.30 - הילה שוהם], דמי הרשמה על סך 300 ₪, לפקודת "בני הרצליה" לתאריך 1.9.23. במקרה ביטול ההרשמה, התשלום לא יוחזר [אם התלמיד ילמד בכיתת הספורט, ההמחאה תבוטל].            
3. התשלום השנתי עבור כיתת הספורט, על סך 3,250 ₪ + 300 ₪ חד פעמי עבור ביגוד, ישולם לבני הרצליה, דרך אתר התשלומים, החל מה - 15.8.23.            
* סדר רישום מספרי הנבחנים שעברו לשלב הראיון בטבלאות הר"מ, אינם לפי סדר ההצלחה, אלא אקראי. 

תוצאות כיתת הספורט "הנגיד" כדוריד - תלמידים 

מספר  הנבחן סטטוס
43860 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43869 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43823 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43817 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43849 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43847 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43815 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43839 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43819 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43877 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43850 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43820 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43818 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43824 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43855 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43846 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43864 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43814 עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43843 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43840 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43837 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43879 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43836 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43848 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43825 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43871 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43878 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43822 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43851 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43875 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)
43813 לא עבר לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוער)

תוצאות כיתת הספורט "הנגיד" כדוריד - תלמידות 

מספר הנבחנת סטטוס
43866 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43825 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43872 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43845 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43854 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43842 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43870 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43873 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43858 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43880 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43876 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43858 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43857 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43811 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43832 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד
43829 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוערת)
43841 עברה לשלב הראיון בחט"ב הנגיד (שוערת)
43831 לא עברה לשלב הראיון 
43853 לא עברה לשלב הראיון 
43833 לא עברה לשלב הראיון 
43844 לא עברה לשלב הראיון 
43812 לא עברה לשלב הראיון 
43862 לא עברה לשלב הראיון 
43874 לא עברה לשלב הראיון 
43834 לא עברה לשלב הראיון 
43867 לא עברה לשלב הראיון 
43828 לא עברה לשלב הראיון 
43861 לא עברה לשלב הראיון 
43827 לא עברה לשלב הראיון 
43835 לא עברה לשלב הראיון 
43830 לא עברה לשלב הראיון 
43859 לא עברה לשלב הראיון 
43821 לא עברה לשלב הראיון 
43865 לא עברה לשלב הראיון 
43852 לא עברה לשלב הראיון 
43816 לא עברה לשלב הראיון 
43856 לא עברה לשלב הראיון 
43853 לא עברה לשלב הראיון 


-> מבדקים לכיתות הספורט בהרצליה  לבוגרי ובוגרות כיתות ו' – תשפ"ג .
-> תקנון קבלה לכיתות הספורט העל אזוריות - תשפ"ג.
-> תקנון מועדוני ספורט בית-ספריים - תשפ"ג.

יש לכם שאלה?
נא לפנות למנהל המדור לחינוך גופני
טל: 09-9705145


 

המחלקה לספורט אחראית על יוזמות רבות במטרה לקרב את הספורט לתלמידים כדי לעודדם לאורח חיים בריא ומתן כלים להכרת מס' רב של ענפי ספורט מהם יבחר ענף ספורט מועדף בו יעסקו בשעות הפנאי.
במסגרת אליפויות בתי הספר מתקיימות אליפויות יישוביות, במגוון ענפי ספורט, בתי הספר המנצחים עולים לשלבי התחרויות המחוזיות והארציות. כל זאת מתוך הכרה שפעילות גופנית משפרת את איכות החיים.
 


להלן היוזמות אותן מפעילה המחלקה לספורט:


הניצוץ 
המח' לספורט מפעילה את תכנית "הניצוץ" מתוך הבנה כי פעילות גופנית אינטנסיבית תורמת לשיפור יכולת קוגניטיבית, יכולת ריכוז והתמדה, טיפוח מיומנויות תקשורת חברתית והפחתת אלימות.
בתוכנית "הניצוץ" יקבלו הילדים שלושה שיעורי חינוך גופני ייחודיים בנוסף לשניים הקבועים. מטרת השיעורים הנוספים היא להפעיל הילדים באינטנסיביות של כ- 70% - 80% מהדופק המרבי, למשך של כ- 20 דקות רצופות, בכל מרכיבי הכושר הגופני: סיבולת לב ריאה, מהירות, זריזות, כוח מתפרץ, קואורדינציה, גמישות ועוד..... והכל בדרכים יצירתיות, מאתגרות תוך משחקים והרבה הנאה.
התכנית נתמכת מדעית על ידי אוניברסיטת בר אילן. בתכנית משתתפות 9 כיתות מבתי הספר: ברנדיס, רעות והנגיד.

חינוך גופני בגני הילדים 
המחלקה לספורט בשיתוף המחלקה לגיל הרך, מחלקת הבריאות העירונית והפיקוח על הגנים במשרד החינוך, גאה להציג את תכנית החינוך הגופני בגני הילדים בהרצליה.
בעידן הטכנולוגי השימוש במחשבים, צפייה בטלוויזיה ובמסכים ובילוי בשעות הפנאי בקניונים הממוזגים, מובילים לירידה ואולי אף היעלמות בפעילות גופנית יומיומית ומשחקי חצר.
מחלקת הספורט הציבה מטרה עליונה: לחנך את ילדי הגנים ואת בני המשפחה בסביבה הקרובה שלהם (הורים, אחים וקרובים) לאורח חיים בריא ולהפיכת הפעילות הגופנית לשגרת חיים. זאת באמצעות עידוד של פעילות גופנית במהלך פעולות שגרתיות ביומיום כגון: עליה במדרגות במקום במעלית, צעידה לגן במקום נסיעה במכונית ועוד.

אוכלוסיית היעד הינה ילדי כל הגנים בעיר, כ-3,500 מילדי העיר (כ-170 גנים) העוסקים בפעילות גופנית לפחות פעם בשבוע במסגרת הגן לאורך כל השנה. בתכנית משתתפים רוב הגנים בעיר לרבות הגנים הדתיים ממלכתיים, החרדים ואף הגנים מהחינוך המיוחד. בגנים מלמדים 8 מורים בוגרי תואר ראשון בחינוך גופני והמגמה לגיל הרך.

שעורי שחייה לכיתות ב'
תכנית ייחודית להרצליה בה כל תלמידי כיתות ב' מוסעים, בשעות הלימודים, לבריכת "אפולוניה" ומקבלים 10 שעורי לימוד שחייה על ידי מורים מוסמכים, בשיתוף משרד החינוך ועמותת "בני הרצליה".

שעות העשרה בחינוך גופני לכיתות א' - ב'
תוספת של שעה שבועית להעמקת הקשר החברתי דרך הספורט.

שעות העשרה בחינוך גופני, "זוזו" מזיזים את הגוף
כהכנה לקראת הפעילות התחרותית בגילאי חטיבות הביניים (כיתות הספורט והמועדונים הבית ספריים) תלמידי כיתות ה'-ו' מקבלים שעורי העשרה בענף ספורט מסוים לאורך כל שנת הלימודים, במערכת השעות. התכנית אינה כרוכה בתשלומי הורים.

כיתות ספורט בחטיבות הביניים והנבחרות בבתיה"ס התיכוניים
•    חט"ב בן-גוריון - כיתות ספורט על אזוריות בכדורסל ובשחייה.
•    חט"ב הנגיד - כיתות ספורט על אזוריות בכדוריד. 
•    חט"ב סמדר - כיתת ספורט אזורית בכדורסל (בנים).
•    נבחרת כדורסל בתיכון "היובל", תלמידות ותלמידים.
•    נבחרת כדוריד בתיכון "הראשונים", תלמידות ותלמידים.
•    מגמה לחינוך ימי בתיכון החדש.

מועדוני ספורט בית-ספריים 
המועדונים פועלים במסגרת התאחדות הספורט לבתי הספר בענפים הר"מ, הפעילות נעשית לאחר שעות הלימודים:
•    זאב - מגמת אתלטיקה קלה ומגמת טריאטלון.
•    בן גוריון - כדורסל בנות, ריצת ניווט ובדמינטון.
•    הנגיד - כדוריד בנות.


בנוסף לקבוצות התחרותיות, מועדוני הספורט הבית ספריים מפעילים חוגים לא תחרותיים

בי"ס לחינוך ימי
בית הספר לחינוך ימי פועל במרינה בהרצליה, במקום פועלים בתי ספר יסודיים, בתי ספר בחינוך המיוחד וילדים בסיכון.

חינוך גופני מוגבר - כיתות ז'
מתוך כוונה לעודד ולהעשיר את שיעורי החינוך הגופני בבתי הספר בהרצליה, הוכנה תכנית לתוספת של שעה שבועית (כלומר 3 שיעורי חנ"ג בשבוע). 
השעה הנוספת, שהינה במימון עיריית הרצליה, משובצת במערכת השעות הקבועה של בית הספר ובמהלכה כל תלמידי השכבה יוצאים, בו זמנית, לשיעור חנ"ג. השכבה מפוצלת לקבוצות של עד 20 תלמידים בקבוצה, לכל קבוצה יש מורה לחינוך גופני שמלמד תחום ספורטיבי מסוים וכל מס' חודשים הקבוצות מתחלפות ביניהן.