פעילות המחלקה:

פיקוח על בעלי חיים  

← אכיפת פקודת הכלבת והחוק להסדרת הפיקוח על כלבים המחייב חיסון כנגד מחלת הכלבת ושבב אלקטרוני. 
← פיקוח על מקומות לגידול בעלי חיים: פיקוח על תנאי התברואה, מחלות בעלי חיים וחוקי צער בעלי חיים. 
← אכיפת חוק צער בעלי חיים ומניעת התעללות בבעלי חיים. 
← פיקוח על פינות חי במוסדות חינוך. 
← פיקוח על חנויות לממכר בעלי חיים. 
← ניהול תחנת הסגר וכלבייה עירונית: הסגר לתצפית כלבת לכלבים נושכים וקבלת כלבים עזובים ומשוטטים. 
← פיזור פיתיונות חיסון אוראלי כנגד מחלת הכלבת במטרה לחסן שועלים החודרים לאזורים מיושבים מהשטחים הפתוחים העוטפים את העיר. 
← עיקור וסירוס חתולי רחוב: העיקורים מתבצעים בניהול ובפיקוח השירות הווטרינרי העירוני ובעזרת עמותת 'הרצליה אוהבת חיות': הניתוחים מתקיימים במרפאות פרטיות ומרבית החתולים אף מחוסנים נגד מחלת הכלבת.

  

הגברת המודעות בנושא בעלי חיים

← פעילות במסגרת הרצאות במוסדות חינוך ופעילות במסגרת מחויבות אישית בכלבייה העירונית במטרה להגביר את המודעות בנושא בעלי חיים, מניעת נטישה ומניעת עבירות על חוק צער בעלי חיים. 
← ימי אימוץ בכלבייה העירונית.

 

חינוך      

← שיתוף פעולה עם אגף החינוך במסגרת תרומה לקהילה ונוער בסיכון. 
← פעילות עם בני נוער בכלביה העירונית להגברת המודעות בנושא בע"ח.

 

טיפול בחתולי רחוב

עיקור וסירוס: 
← 1200 חתולי רחוב מעוקרים ומסורסים בכל שנה.
← החתולים מעוקרים, מסורסים ומוחזרים למקום מחייתם לאחר סימון. 
← שיטה זו היא הפתרון היעיל וההומאני למניעת התרבות חתולים. 
← השרות ניתן חינם לתושבי העיר במימון עיריית הרצליה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה הוטרינרית: 09-9566056.
או באמצעות טופס הבקשה.

תחנות האכלה מוסדרות לחתולים: 
עיריית הרצליה תומכת בהאכלה מסודרת של חתולי רחוב. לצורך כך מוקמות תחנות האכלה ברחבי העיר על מנת לצמצם פיזור מזון בשטח ציבורי ומניעת מטרד 
לשכנים. החתולים בתחנות ההאכלה המוסדרות מעוקרים ומחוסנים. התחנות מוקמות בשיתוף עמותת 'הרצליה אוהבת חיות' ובאישור המחלקה הוטרינרית. 

הנחיות האכלת חתולי רחוב: 
1. במקום קבוע: יש לקבוע פינות האכלה במרוחק מאזור הכניסה לבית, ולא באזור מגרש החניה. מקום טוב לכך הוא ליד שיחים מוסתרים בקצה הגינה. 
2. בשעה קבועה: את המזון רצוי לתת בזמנים קבועים (בוקר/ערב וכד') ולהבטיח זמינות מי שתייה טריים. פעם ביום מספיקה. 
3. האכלה נקייה ומסודרת: יש לשמור על ניקיון האזור ולא להניח לפסולת ולכלוך להצטבר באזור פינות ההאכלה. 
4. מים קבועים ונקיים. 
5. מזון יבש באיכות סבירה לחתולים (ואם נותנים תוספות - ללא עצמות וללא בשר חי).
6. בכמות קבועה - האכלה חייבת להיגמר לאחר כשעה.