הורים יקרים,
במהלך השנה הנוכחית ישלח זימון לבנכם/בתכם להתייצבות בלשכת הגיוס תל השומר להליכי הצו הראשון.
יום הצו הראשון הינו יום גדוש ומשמעותי במהלכו יקבע בסיס הנתונים של בנכם/בתכם ועל פיו יבוצע המשך תהליך האיתור והמיון לתפקידים בצבא ההגנה לישראל.

לחצו לפתיחת המסמך