הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר / חבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה

בימים אלו, עיריית הרצליה מפרסמת קול קורא לבחירת יו''ר / חבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה.

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות לתפקיד יו''ר / חבר/ת ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה.

לצפייה במסמך המפרט את תנאי הסף, אופן הגשת מועמדות ופרטים נוספים - לחצו כאן

בעת הגשת מועמדות, יש למלא טופס היעדר ניגוד עניינים

להלן המועדים:

  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 23/01/2022
  • מועד אחרון להגשת הצעות (עד השעה 12:00): 10/02/2022

ניתן להגיש מועמדות באמצעות:

  • מייל: AdiS@herzliya.muni.il - יש לוודא אישור קבלה
  • מסירה אישית: רחוב בן גוריון 22, הרצליה. וועדות עירוניות - קומה 2.

*אין לשלוח הצעת מועמדות בדואר.

בהצלחה!