הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה

בימים אלו, עיריית הרצליה מפרסמת קול קורא לבחירת יו''ר וחבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה.

הנכם מוזמנים להגיש מועמדות לתפקיד יו''ר ו/או חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית הרצליה.

לצפייה במסמך המפרט את תנאי הסף, אופן הגשת מועמדות ופרטים נוספים - לחצו כאן

בעת הגשת מועמדות, יש למלא טופס היעדר ניגוד עניינים

להלן המועדים:

  • מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 01/11/2021
  • מועד אחרון להגשת הצעות (עד השעה 12:00): 14/11/2021

ניתן להגיש מועמדות באמצעות:

  • מייל: AdiS@herzliya.muni.il - יש לוודא אישור קבלה
  • מסירה אישית: רחוב בן גוריון 22, הרצליה. וועדות עירוניות - קומה 2.

*אין לשלוח הצעת מועמדות בדואר.

בהצלחה!