לוגו הרצליינים קונים בהרצליה

בעלי ובעלות עסקים יקרים, 

משבר הקורונה מורכב, קשה ולצערנו נותן אותותיו בכל תחומי החיים. הקורונה מהווה פגיעה בבריאות, במרקם הפנימי, הכלכלי, המוסרי ובכבודו של האדם. 

ועד העובדים בעיריית הרצליה בתמיכתו של ראש העירייה, מר משה פדלון, החליט לסייע ולעודד את המסחר ברחבי העיר לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה. הוועד יחד עם העירייה מעניק כמדי שנה לקראת החגים שי לעובדים, בתווי קנייה ברשתות הגדולות .

השנה החלטנו בשל המצב לאפשר ולעודד קניות גם בעיר הנהדרת שלנו הרצליה. בתיאום ובברכתו של מר אבי צ'יפסר, נציג הסוחרים בעיר. נעשה זאת באמצעות הנפקת תווי שי מיוחדים שיותאמו לרכישות בעיר ובכך יסייעו עובדי העירייה לכלכלת העסקים בהרצליה.

שלכם,

משה פדלון
ראש העירייה

הסבר מפורט לאופן התנהלות המיזם

 

הצהרה: 

  • הנני מעוניין/ת להיכלל במסגרת תווי השי של ועד עובדי עיריית הרצליה, להיכלל בפרסומי השוברים - באתר ובדף הפייסבוק של העירייה או בכל ערוץ פרסום עירוני אחר.
  • עובדי העירייה אשר בחרו בשוברים אלה יוכלו לממשם החל מיום 7.9.2020 ועד ליום 31.12.20, הנני מתחייב לכבד שוברים אלה עד ליום זה.
  • ידוע לי כי ועד עובדי עיריית הרצליה אינו מתחייב לגידול בהכנסות העסק ו/או גידול במספר הלקוחות.
  • תשלום עבור השוברים לבית העסק יבוצע על ידי ועד עובדי העירייה במשרדיהם ברחוב בן גוריון 2, לב העיר קומה 1, עם הצגת השוברים ומסמך המעיד על השתתפותו במיזם תווי השי.
  • שוברי השי יכובדו מול כלל מוצרי החנות והעודף אשר יינתן בעבורם יהיה - בזיכוי בלבד. 
  • בעלי העסקים יהיו רשאים להגיע למשרדי הוועד בבניין לב העיר קומה 1 בכל ראשון וחמש עשרה לכל חודש לקבלת תשלום עבור השוברים שצברו במהלך התקופה, יתקבלו רק שוברים עם חותמת וחתימה של וועד העובדים.
  • ועד העובדים יהיה רשאי לסרב לאשר הצטרפות של בעל עסק או לבטל הצטרפותו על פי שיקול דעתו הבלעדי. בין היתר יהיה הועד רשאי לבטל את הכללתו של העסק במיזם, זאת במקרה שיבוטל רישיון העסק ו/או העסק לא יענה על דרישות כל דין, לרבות חוקי העזר ו/או העסק לא כיבד שוברי השי כפי שהתחייב במסך זה.


טופס הצטרפות למיזם תווי השי של ועד עובדי עיריית הרצליה לקראת חגי תשרי תשפ"א

בעל רישון עסק * שדה חובה
פרטי ומשפחה
רחוב ומספר
קראתי את ההצהרה ואני מסכים/ה לאמור לעיל * שדה חובה
Browser not supported