עיריית הרצליה מקיימת מדידות קרינה אחת לשנה במוסדות חינוך על פי הנחיות משרד החינוך. 

לצפייה בתוצאות המדידה לפי שנים:


2018

2017

2016

 

קרינה ממוקדים סלולריים

המשרד להגנת הסביבה הוא האחראי להנפקת היתרים לחברות הסלולריות ולבקרה על מוקדי שידור סלולריים. מידע לגבי מוקדי השידור בהרצלייה ניתן למצוא במפה האינטראקטיבית של המשרד להגנת הסביבה.

היחידה לאיכות הסביבה בעיריית הרצליה מסייעת לתושבים בקבלת מידע על מוקדי שידור סלולריים ומול המשרד להגנת הסביבה. היחידה מבצעת מעקב אחר מוקדי שידור וקרינה בתחום העיר הרצליה, מוודאת ביצוע בדיקות תקופתיות ופועלת מול המשרד להגנת הסביבה בנושאי קרינה. 
כמו כן, היחידה מבצעת מדידות קרינה בהתאם לפניות הציבור,  במקרים בהם קיימת סבירות לחריגות קרינה, בהתאם  לשיקול דעתו המקצועי של נציג היחידה.

 

קרינה מרשת החשמל

היחידה לאיכות הסביבה מבצעת מדידות קרינה בהתאם לפניות הציבור, במקרים בהם קיימת סבירות לחריגות קרינה ממערכת החשמל במרחב הציבורי, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של נציג היחידה.

  • מידע תכנוני לחדרי שנאים.
  • המלצות ועדה בין-משרדית לשדות מגנטיים מרשת החשמל.