מידע על שירותים בחירום, נוהל הזמנת אמבולנס והחזרי השתתפות בתשלומים

 

נוהל שירותי עזרה ראשונה לתלמיד בחירום

שירות הניתן בבית הספר ונותן מענה בכל מקרה של פציעה או פגיעה בתלמידים במקרים שאין בהם סכנת חיים או פיקוח נפש ונדרש טיפול מקצועי ומיומן.
הפנייה למוקד ייעודי זה תעשה רק במקרים של פגיעה או פציעה ולא במקרים של מחלה או בעיית בריאות אחרת.
בכל מקרה של פינוי תלמיד בשגרה או בחרום יש ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוותו.
בכל מוסד חינוכי חייב להיות תיק עזרה ראשונה בהישג יד. יש לעדכן את התיקים ואת יחידת הבריאות.
נא לדווח על כל מקרה פציעה בנוהל הדיווח למשרד החינוך ולכל הגורמים העירוניים 
יש לידע את יחידת הבריאות העירונית בפקס שמספרו: 09-9562116.
 

מוקד חברת מד"א בטלפון:

1-700-5500-96 בימים א'-ו' כולל שישי שבת וחגים בין השעות 07:30 -16:00 בכל ימי הלימוד הרשמיים של המגזרים השונים.
השרות אינו כרוך בתשלום.

 

נוהל הזמנת אמבולנס

הזמנת אמבולנס במקרה הצורך מתבצע באמצעות הנהלת בית הספר או מוקד מד"א.
משרד החינוך משתתף בהוצאות פינוי תלמידים לשם קבלת טיפול רפואי עקב פציעה או חבלה.
פינוי תלמיד הנזקק לטיפול רפואי שלא עקב פציעה (כדוגמת בעיה בריאותית), יחול התשלום עבור הפינוי יחול על הורי התלמיד.
 

קבלת החזר השתתפות בתשלום ממשרד החינוך

לאחר ששילם ההורה בעבור הפינוי באמצעות שובר (חובה לבקש העתק קבלה) 
יש צורך לפנות להנהלת המוסד בו לומד התלמיד להשלמת התהליך