ימים א', ד', ה': 11:00-8:00 / יום ב': 17:30-16:00

המח' לגיל הרך (קומה 0) * אגף החינוך (קומה 1) * יום ג' - אין קבלת קהל

 

פורטל חינוכי הרצליה

הפורטל החינוכי הוא שער למידע ולמידה של המערכת החינוכית בהרצליה.