דו"ח שקיפות מידע בעיריית הרצליהחלון פתוח משקיף על שדה

חופש המידע נחקק על ידי הכנסת במאי 1998 ונכנס לתוקפו במאי 1999. החוק בא להנהיג בישראל את מהפכת השקיפות באשר לפעולות הרשויות הציבוריות. בהכרת החוק בזכותם החוקית של אזרחי ישראל ותושביה לקבל מהרשויות מידע בעל אופי ציבורי, פותח החוק פרק חדש במשפט הציבורי בישראל. חוק זה מהווה נדבך לחופש הביטוי ומרכיב של זכות הציבור לדעת שכן, על מנת להביע דעות ולפרסם מידע, חייבת להתקיים בפני הציבור הזכות לגישה למקורות מידע הנמצאים בידי הרשויות. ללא זרימה חופשית של מידע, לא יוכל הממשל הדמוקרטי במדינה לשמור על ציביונו.

בהתאם לכך פועלת עיריית הרצליה בשקיפות שלטונית מלאה.


איש על רקע של חיצים עולים בשלושה צבעים- (מלמטה) צהוב, אדום, כחול

דו"ח פעולות העירייה

מידי שנה נערך ומוגש דו"ח שנתי על פעולות העירייה. הדו"ח מכיל נתונים על הפעולות והעבודות שבוצעו על ידי אגפי העירייה השונים ויחידותיה.

מגא-פון על רקע אדום וממנו יוצאת בועת דיבור מלאה בארבעה סימני שאלה

נציבות תלונות הציבור

הנציבות משמשת כערוץ קשר ישיר בין התושבים ובין העירייה, עובדיה ומחלקותיה.

ועדה סביב שולחן בודקת דפים

ועדות עירוניות ופרוטוקולים

הוועדות העירוניות הפועלות בעיריית הרצליה - רשימת יושבי הראש (יו"ר)

כפתור כחול עם הסימון לנכים עליו בלבן

הצהרת נגישות

בעיריית הרצליה רואים חשיבות רבה בשירות איכותי ובמתן שירות שוויוני ומלא ולשם כך מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בהנגשת אתר האינטרנט

זכוכית מגדלת

מבקר העירייה

ממצאי דו"ח מבקר העירייה מוצגים לעיני תושבי העיר, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה

זכוכית מגדלת על דגם של בית

הודעות על אישור מועצת העיר לעשייה במקרקעין ברשות איתנה

לעיריית הרצליה כ-10,000 נכסים בתחום שיפוטה, המתפרשים על פני שטח של כ-27,000 דונם.

ארבעה מיקרופונים על רקע שמיים נקיים

דוברות העירייה

לשכת דוברת עיריית הרצליה אחראית על ייצוג העירייה, הפעולות באמצעי התקשורת ובערוצי המדיה השונים.

ארבע אנשים עורמים ידיים

תמיכות

צפו בהודעה לציבור, תבחינים לבקשות וטפסים לבקשה. בנוסף , צפו בתמיכות משנים קודות

צלליות של אנשים בחליפות

דרושים/מכרזים

לפניכם מודעות דרושים, מכרזי בתחומי כח אדם ומכרזים בתחומי שירותים ותשתיות. לבירורים ניתן לפנות אל המחלקה המצוינת במכרז.

שדה ירוק עם עץ אחד ברקע

חוק חופש המידע

תכלית החוק הוא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות