תווי החניה מונפקים לתושבי הרצליה בלבד ואשר בתעודת הזהות שלהם מעודכנת הכתובת בהרצליה. תווים אזוריים מונפקים לתושבים המתגוררים ברחובות או אזורים המגבילים את החניה לתושב הרחוב/האיזור בזמנים קצובים בהתאם לתמרורים המוצבים במקום.
 


מסמכים נדרשים לקבלת תו חניה לפי סוג רכב:

 1. רכב פרטי - צילום רישיון רכב בתוקף , הרשום על שם התושב וצילום ספח ת.ז. המאשר שהינו תושב הרצליה.
 2. רכב חברה - יש לצרף אישור מהחברה, המעיד כי הרכב הוא ברשות הפונה באופן בלעדי וכי מנוכה ממשכורתו תשלום חודשי קבוע בגין השימוש ברכב או שמנוכה שווי מס. בנוסף יש   לצרף צילום רישיון רכב בתוקף וצילום ספח תעודת זהות המאשר שהמבקש הינו תושב הרצליה.
 3. רכב צבאי - יש לצרף אישור מהצבא המעיד כי הרכב בשימושו האישי של הפונה, צילום רישיון רכב בתוקף ומשולם וצילום ספח תעודת זהות המאשר שהפונה הינו תושב הרצליה.
 4. רכב מושכר - יש לצרף צילום הסכם עם חברת ההשכרה, צילום רישיון רכב בתוקף וצילום ספח תעודת זהות, המאשר שהפונה הינו תושב הרצליה.
 5. רכב שאינו רשום על שם תושב הרצליה - ומשתמש ברכב של אדם אחר, בן משפחה מקרבה ראשונה בלבד:  יש לצרף תצהיר עורך דין או רשם בית משפט,  שבו מצהיר בעל הרכב, כי מסר את הרכב  לשימושו הבלעדי של מבקש התו. לתצהיר יש לצרף צילום רישיון רכב בתוקף וספח תעודת זהות של מבקש התו המתגורר בהרצליה.
   לחצו להורדת טופס תצהיר.

דגש: תו חניה יינתן לרכב במשקל כולל עד 4 טון בלבד

בנוסף לחניה חינם בכחול לבן המדבקה מעניקה:

 1. חניה חינם בחניון החיצוני בקניון ארנה.
 2. 50% הנחה בחניונים השייכים לעירית הרצליה.

תושבי חוץ - מידע אודות הנפקת תווי חניה עירוניים לתקופת שהייתכם בארץ.

.Foreign Residents - Information on parking permit applications


דרכי הגשת בקשה לתו חניה 'אני מהרצליה':

תו החניה ישלח לתושב/ת באמצעות דואר ישראל.


דגשים נוספים:

 • יש להדביק את המדבקה בצד ימין של השמשה הקדמית.
 • יש להסיר את המדבקה במקרה של שינוי כתובת או העברת/מכירת הרכב.
 • אין להעביר את המדבקה לרכב אחר.