תכנית ניר - כיתות ט' - יב'

בתכנית ניר לומדים ומעצבים פרויקט קבוצתי שמטרתו לקרוא לשיוויון, סובלנות, סולידריות חברתית וחופש. עשייה חברתית משמעותית ושיח פתוח המאפשר לעצב את ה״המשחק החברתי״ שלנו. יתקיימו דיונים בנושאי הזהות שלנו, על החברה ועל עצמי בתוך החברה. השיח סביב הזהות יעסוק באתניות, מיניות ומגדר. 
איש קשר: עידו פורמנסקי  (מנהל תכנית ניר)- 052-6102977