אנו מחוייבים לרווחתם של תושבי הרצליה ולאיכות החיים בעיר. 
לפיכך ברוח השקיפות אנו מקפידים לעדכן אתכם על פעילות העירייה ועל המתרחש בעיר.


הרצליה ממשיכים להוביל בחינוך

עיתון עירוני - כל מה שקורה / אוקטובר 2017

 

הרצליה כל מה שקורה

עיתון עירוני - כל מה שקורה / פברואר 2017

 

בתנופת עשייה ספטמבר 2015

דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ו (ספט' 2015)

 

דוח לתוש/ת ראש השנה 2012

דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ג (אוק' 2012)

 

דוח לתושב/ת ראש השנה 2012

דו"ח לתושב - פסח תשע"ב (אפריל 2012)

 

דוח לתושב/ת ראש השנה 2011

דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"ב (אוק' 2011)

 

דוח לתושב/ת פסח 2011

דו"ח לתושב - פסח תשע"א (אפריל 2011)

 

דו"ח לתושב - ראש השנה תשע"א (ספטמבר 2010)

 

דו"ח פעולות העירייה 2009 (פורסם בספט 2010) 

 

דו"ח לתושב - ראש השנה תש"ע (ספט' 2009)


ניתן לקבל מידע נוסף על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, אשר נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.
בקשות לקבלת מידע יש להפנות לממונה על חוק חופש המידע.


ד"ר שלומית כנרי
ממונה על תלונות הציבור ועל העמדת מידע לציבור
09-9591673