חניה ותווי תושב


חניה ותווי תושב

המחלקה מטפלת בכל הקשור להליכי הגביה של דו"חות חניה, בקשות ערעור, בקשות להישפט בבית המשפט המקומי וכן בניפוק תווי חנייה דיגיטליים ("אני מהרצליה").

ניתן לקבל את כלל השירותים הבאים באופן מקוון:

  1. צפייה בדו"ח החנייה וביצוע הוראת תשלום.
  2. צפייה בדו"ח החנייה והגשת ערעור, כולל הוספת טפסים נלווים.
  3. צפייה בסטאטוס הערעור שהוגש.
  4. הגשת בקשה לתו חנייה.
  5. הגשת בקשה להסבת דו"ח חניה.
בירורים בנושא קנסות שעברו לאכיפה (כולל עיקולים בגין קנסות חניה) יש לצור קשר עם משרד עו"ד פרנקל את קורן בטלפון: 07-77741271