1
פרטים כללים
2
קריטריונים להערכה
3
התחייבות מצד בעל/ת העסק

פרטים כלליים של בית העסק ובעליו

האם לבית העסק קיים רישיון עסק תקף לשנה קדימה (חובה) שדה חובה

סוג העסק (חובה) שדה חובה

להלן מסמך המפרט הקריטריונים לקבלת תו התקן. ככל וקריטריונים מסוימים אינם רלוונטיים לבית העסק - נא לבחור באפשרות *לא רלוונטי*

שימוש בכוסות חד פעמיות לשתייה קרה בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בכוסות חד פעמיות לשתייה חמה בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בצלחות חד פעמיות בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בקערות חד פעמיות בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בסכו"ם חד פעמי בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בקשיות חד פעמיות בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

שימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתחומי בית העסק (חובה) שדה חובה

בית העסק מאפשר Take Away בכלים רב פעמיים שהלקוחות הביאו עמם (חובה) שדה חובה

בית העסק מאפשר מילוי בכוס רב פעמית שהלקוחות הביאו עמם (חובה) שדה חובה

בית העסק מציע Take Away בכלים פריקים ביולוגית (מתכלים) (חובה) שדה חובה

האם בית העסק מציע סכו"ם חד פעמי במשלוחים (חובה) שדה חובה

האם בית העסק ממחזר בקבוקי פלסטיק/זכוכית חד פעמיים המשומשים בתחומו (חובה) שדה חובה

האם בית העסק מאפשר מילוי כוסות רב פעמיות באמצעות ברזי מים/סודה/שתייה קלה/אחר (חובה) שדה חובה

האם בית העסק פועל מול ספקיו השונים לקבלת/שליחת סחורות באריזות רב פעמיות/ארגז/שקית כביסה מבד ולא שקיות ניילון או קלקר (חובה) שדה חובה

האם בית העסק מספק מגבונים חד פעמיים (חובה) שדה חובה

 

 

בית העסק מתחייב לאפשר לנציג מטעם העירייה לבקר בעסק מעת לעת על מנת לבחון עמידה בקריטריונים (חובה) שדה חובה

במידה ובית העסק הפסיק לעמוד בכללי התעודה, או במידה ונתבקש בכתב על ידי גורמי היחידה הסביבתית בעיריית הרצליה, בעל העסק מתחייב להסיר את התעודה והפרסום המתלווה לקבלתה מכל נכסיו, הפיזיים והדיגטליים (חובה) שדה חובה

קראתי והנני מסכים/ה לתנאי הקול קורא המופיעים באתר העירוני (חובה) שדה חובה