1
פרטים כללים
2
קריטריונים להערכה
3
התחייבות מצד בעל/ת העסק

פרטים כלליים של בית העסק ובעליו

האם לבית העסק קיים רישיון עסק תקף לשנה קדימה * שדה חובה

סוג העסק * שדה חובה

להלן מסמך המפרט הקריטריונים לקבלת תו התקן. ככל וקריטריונים מסוימים אינם רלוונטיים לבית העסק - נא לבחור באפשרות *לא רלוונטי*

שימוש בכוסות חד פעמיות לשתייה קרה בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בכוסות חד פעמיות לשתייה חמה בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בצלחות חד פעמיות בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בקערות חד פעמיות בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בסכו"ם חד פעמי בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בקשיות חד פעמיות בתחומי בית העסק * שדה חובה

שימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתחומי בית העסק * שדה חובה

בית העסק מאפשר Take Away בכלים רב פעמיים שהלקוחות הביאו עמם * שדה חובה

בית העסק מאפשר מילוי בכוס רב פעמית שהלקוחות הביאו עמם * שדה חובה

בית העסק מציע Take Away בכלים פריקים ביולוגית (מתכלים) * שדה חובה

האם בית העסק מציע סכו"ם חד פעמי במשלוחים * שדה חובה

האם בית העסק ממחזר בקבוקי פלסטיק/זכוכית חד פעמיים המשומשים בתחומו * שדה חובה

האם בית העסק מאפשר מילוי כוסות רב פעמיות באמצעות ברזי מים/סודה/שתייה קלה/אחר * שדה חובה

האם בית העסק פועל מול ספקיו השונים לקבלת/שליחת סחורות באריזות רב פעמיות/ארגז/שקית כביסה מבד ולא שקיות ניילון או קלקר * שדה חובה

האם בית העסק מספק מגבונים חד פעמיים * שדה חובה

 

 

בית העסק מתחייב לאפשר לנציג מטעם העירייה לבקר בעסק מעת לעת על מנת לבחון עמידה בקריטריונים * שדה חובה

במידה ובית העסק הפסיק לעמוד בכללי התעודה, או במידה ונתבקש בכתב על ידי גורמי היחידה הסביבתית בעיריית הרצליה, בעל העסק מתחייב להסיר את התעודה והפרסום המתלווה לקבלתה מכל נכסיו, הפיזיים והדיגטליים * שדה חובה

קראתי והנני מסכים/ה לתנאי הקול קורא המופיעים באתר העירוני * שדה חובה