הנדון: דחיית המועד האחרון להגשת בקשות לקול קורא 1-2021
למתן מלגה לאמנים אשר הינם תושבי העיר הרצליה

בהמשך לפרסום קול קורא מס' 1-2021 על ידי עיריית הרצליה (להלן: "העירייה"), הרינו מתכבדים להודיעכם על דחיית המועד האחרון להגשת בקשות.

המועד להגשת בקשות לקול הקורא שבנדון נדחה ליום 11/3/2021 עד השעה 12:00.

בקשות לקול הקורא שבנדון, כולל כל המסמכים הנדרשים כמפורט בבקשה, יש לשלוח לאימייל בכתובת: Omanim2@herzliya.muni.il, לא יאוחר מהמועד והשעה הנקובים לעיל.

בקשות שלא יועברו למייל מעלה לא יבחנו על ידי הוועדה, דהיינו ניתן להעביר הבקשה על צרופותיה אך ורק לכתובת המייל הנ"ל.

 

הודעה מקורית:
עיריית הרצליה מודיעה על תוספת מלגות לאמנים תושבי העיר

מאז חודש מרץ 2020, כמעט כשנה, שעולם התרבות נמצא בשיתוק מוחלט ואתו האמנים שנפגעו באופן קשה ביותר מאחר שאינם עובדים. במיזם נוסף של עיריית הרצליה, שאתמול אושר במועצת העיר, נרתמת העירייה שוב על מנת לסייע לאמנים תושבי העיר באמצעות מפעל מלגות שהקימה עבורם.

כזכור, מהלך הענקת מלגות הראשון לאמנים נפגעי הקורונה בוצע על ידי העירייה בדצמבר 2020, במסגרתו חולקו מענקים בסך כולל של כ 150,000 ש"ח. 

מדובר במלגות המיועדות לאמנים העוסקים בתחומי המוסיקה, כגון זמרים ונגנים, וכן מי שעוסק באמנות חזותית - צלמים, אמנים פלסטיים, פרפורמנס ווידאו ארטיסט.

במסגרת זו תוציא העירייה "קול קורא" למתן סיוע - מלגה לאמנים אשר הינם תושבי העיר הרצליה, ובו מפורטים הקריטריונים לזכאות וכן המסמכים שיש לצרף לבקשה. ועדה מיוחדת שתמונה ע"י מועצת העיר תדון בבקשות.

גובה המלגה: יחיד מעל גיל 21 יקבל מלגה חד פעמית בסך של 3,000 ₪. משפחה חד הורית לילדים עד גיל 21 תקבל מלגה חד פעמית בסך של 5,000 ש"ח. במקרה שבו שני בני הזוג הנם אמנים, יכול כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, כך שכל אחד מהם יהא זכאי לתשלום בסך של 3,000 ₪.

ראש עיריית הרצליה משה פדלון אמר "האמנות על מגוון ענפיה היא נדבך מרכזי בחיי התרבות והיצירה של העיר. הרצליה מחזקת את אמני העיר ותפעל על מנת לסייע להם לצלוח את התקופה הקשה של משבר הקורונה".


לשליחת המסמכים המצורפים במייל