מתכננים את הרצליה ביחד, הרצאות על תכנון עירוני

עיריית הרצליה נמצאת בתהליך של גיבוש תכנית מתאר עדכנית לעירנו. התהליך ייעשה מתוך ראייה של הצרכים והרצונות של התושבים ושל הדורות הבאים, על מנת שהרצליה תהיה ערוכה ומוכנה מבעוד מועד למגמות עירוניות ולאומיות שונות הצפויות בעתיד.

אנו מזמינים אתכם לעיין בחוברת 'מתכננים את הרצליה ביחד' שבה מופיע מידע חשוב בנושא וכן פירוט של המפגשים וההרצאות, וקוראים לכם לבוא ולקחת חלק בתכנון הרצליה של המחר.