התואר מוענק למי שתרמו במעשיהם תרומה משמעותית לחיי העיר

אחת לתקופה עיריית הרצליה מעניקה לאישיות אחת או יותר תואר 'יקיר העיר'. התואר בא לבטא הוקרה והערכה בשמו של הציבור, על תרומה ייחודית של תושב/ת העיר לחיי העיר ופיתוחה.

תם מועד ההגשה. תודה למועמדים ולממליצים.

 

קול קורא נגיש    תקנון    הנחיות וטופס הגשה באמצעות המייל