באנר לעמוד ספורט - תמונה דקורטיבית


אגף הספורט

חזון האגף: הפעילות הגופנית והספורט הינם בהווה ובעתיד מרכיב משמעותי הלכה למעשה, במסגרת אורח החיים של כל אחד ואחת מתושבי הרצליה.

אגף הספורט בעיריית הרצליה עוסקת במתן שירותי ספורט עירוניים לכלל תושבי העיר בהתאם לתכנית האב היישובית העירונית הרב שנתית לספורט.

הרצליה הינה אחת הערים הספורטיביות במדינת ישראל, זכתה במקום השלישי לשנת 2015, ובמקום הראשון בספורט לשנת 2016 - בפרס שרת התרבות והספורט.

בסקר מקצועי שנעשה בעיר הצהירו כ-70% שהינם עוסקים בפעילות גופנית לפחות פעם אחת בשבוע  או יותר ושיעור זה גבוה מאד מהממוצע הארצי וב-8% מהשיעור הממוצע במדינות האיחוד האירופאי. עיסוקי המחלקה לספורט בה כ-70 עובדים הם בארבעה תחומים: תשתיות ומתקני הספורט, ספורט בחינוך הפורמלי, ספורט עממי וספורט הישגי.