ינואר עד מאי 2019 * ימי ראשון ושלישי בספורטק * לפרטים ולרישום: 050-5558508

ליגת נאפיס - לאכול מכל העולמות