קריטריונים לאישור חניות נכים שמורות

 

עיריית הרצליה נוהגת להקצות חלק מהחניות ברחובות העיר לתושבים עם מוגבלות המתקשים בניידות: זאת במטרה לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר. מקומות החנייה השמורים יוקצו אך ורק לנכים בעלי מוגבלות בניידות ובהתקיים כל התנאים המוצגים בטופס הבקשה.

הגשת המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.

לוגו כסא גלגלים

 


לתשומת לב:

  • המשך שימוש בחניית הנכים ע"י התושב עם המוגבלות או בני משפחתו, למרות שינוי התנאים המזכים, מהווה עבירה על החוק.
  • בנוסף, שיקול לאישור הבקשה הינו קיום מצאי / מצוקת חניה ברחוב.

עו"ד טל גרנית
ראש אגף דרכים ובקרת תנועה
09-9719496