קריטריונים לאישור חניות נכים שמורות

הסמל למקום חנייה שמור לנכהעיריית הרצליה נוהגת להקצות חלק מהחניות ברחובות העיר לתושבים עם מוגבלות המתקשים בניידות: זאת במטרה לסייע בידם להתנייד באופן עצמאי ככל האפשר. מקומות  החנייה השמורים יוקצו אך ורק לנכים בעלי מוגבלות בניידות ובהתקיים כל התנאים הבאים:

 • הגשת המסמכים הנדרשים כמפורט בטופס הבקשה.
 • על המבקש להציג מסמכים המעידים שאחוזי הנכות שנקבעו לו נובעים ממוגבלות בניידות ולא מנכות כללית.
 • למבקש אושרו מעל 60% נכות בניידות לפחות על פי רשימת הליקויים בניידות של משרד הבריאות. (מותנה בהצגת מסמכים רפואיים מתאימים)
 • המבקש מציג תו נכה מטעם משרד הרישוי כדין. 
 • המבקש הוא בעל רישיון נהיגה בתוקף ונוהג ברכבו או מוסע ברכב מטעם הביטוח הלאומי, ע"י בן משפחה המתגורר עמו באותה כתובת.
 • למבקש אין חנייה פרטית הצמודה לבית. באופן יוצא מן הכלל, ועדת התנועה תבחן לאשר הבקשה בתנאי שהמבקש מרותק לכיסא גלגלים לצמיתות (כפי שנקבע ע"י הוועדה הרפואית של לשכת הבריאות המחוזית לקביעת אחוזי מוגבלות בניידות או כי ועדה מקבילה של משרש הביטחון) ולא יכול להחנות בחניה הפרטית.
 • הקצאת חניית נכים מותנית בעמידה בכל הקריטריונים הנדרשים, ותוקפה יפוג ברגע שיחול שינוי בתנאים המזכים.
 • תושב עם מוגבלות שהוקצתה עבורו חנייה, מתחייב להודיע ליחידה לתנועה ובטיחות בדרכים, בעיריית הרצליה, תוך 30 יום על כל שינוי בתנאים המזכים. 
 • תושב עם מוגבלות שהוקצתה לו חנייה זמנית מתבקש לדאוג ולהגיש בקשת הארכה חודש לפני תום הזכאות. 
  עם תום תקופת הזכאות תינתן הנחיה לביטול החנייה ולהסרת התמרור אלא אם כן אושרה הארכה.

 

לתשומת לב:

 • המשך שימוש בחניית הנכים ע"י התושב עם המוגבלות או בני משפחתו, למרות שינוי התנאים המזכים, מהווה עבירה על החוק.
 • בנוסף, שיקול לאישור הבקשה הינו קיום מצאי / מצוקת חניה ברחוב.

עו"ד טל גרנית
מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה
09-9719495