מינהל נשים בעיריית הרצליה הוקם במטרה לפעול לקידום מעמד האשה בהרצליה בקרב תושבות העיר ועובדות העירייה, וזאת הכרה בכך שנשים מתמודדות עם קשיים רבים יותר בעבודה, במשפחה ובחברה:


← נשים משתכרות פחות מגברים. 
← נשים חשופות יותר לסכנת פיטורין ואבטלה. 
← נשים חשופות יותר לאלימות ולהטרדה מינית. 
← נשים אינן מיוצגות באופן שוויוני במוקדי קבלת החלטות ולכן קולן נשמע פחות מהקול הגברי.


אתן מוזמנות לבקר אותנו גם בדף הפייסבוק החדש של מינהל נשים ולעשות לנו 'לייק'!

We can do it


 שנה חדשה במינהל הנשים