שירותים שונים לטיפול בנערות ניתנים גם במחלקה לשירותים חברתיים בעיריית הרצליה.

השירותים לנערות מיועד לעזור לנערות בגילאי 13 עד 21 בכל מגוון בעיותיהן. 
הטיפול בנערות מאופיין בזמינות, בעבורה פרטנית קבוצתית וקהילתית. 
בנוסף היחידה לטיפול בנערה מקימה קבוצות המיועדות לעזרה בנושאים ספציפיים כמו: נערות מאומצות, נערות יתומות, נערות הזקוקות לעזרה בשליטה על כעסים, הורים לנערות מאומצות וכן בהתאם לצורך. 

לפרטים ניתן לפנות אל עו"ס אריאלה ביליצקי 09-9705166

סיוע לנערות


 מועדון קהילתי לנערות בשכונת יד התשעה

מועדון הנערות במתנ"ס יד התשעה הוא מסגרת חברתית - תומכת בקהילה.
המועדון מיועד לנערות תושבות יד התשעה והסביבה, כיתות ז'-י'.
שעות פעילות המועדון: בשעות אחה"צ בימים שונים בשבוע בהתאם לקבוצות הגיל.
לפרטים: ניתן לפנות לרכזת מועדון נערות במתנ"ס.
מתנ"ס מולדובן, רח' רביבים 14, 09-9581947.


מכתב מראשת מינהל נשים.JPG