מאז שנת 1998 ועד היום - החינוך היה תמיד ראשון בסדר הקדימויות של עיריית הרצליה. במשך שנים אנו משקיעים במערכת החינוך משאבים, מחשבה והרבה מאד אהבה.

מערכת החינוך הישראלי יצרה המערכת תוכניות שהעולם כולו לומד מהם. אנחנו, במערכת החינוך, צריכים לתת כלי חשיבה לתלמידים ותוכנית לעידוד החשיבה והיצירתיות. למערכת החינוך הישראלית יש את הכלים לעודד יצירתיות וחשיבה. זו לא נחלתם הבלעדית של המצטיינים. 

יש אופק שאליו אנו שואפים. השאלה האמיתית היא האם החברה מוכנה לקחת את היעדים האלה ולשים אותם בראש סדר העדיפויות שלה. אם אנו רוצים לטפל בכל בעיות החינוך הרחבות והמגוונות צריך את התגייסות כל החברה.

הרצליה נושאת את דגל החינוך!


סיכומים, פרוטוקולים והחלטות