בדיקות קרינה בבתי ספר - 2016

בחודשים פבררואר-מרץ-אפריל 2016 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בבתי הספר העירוניים בהרצליה.

בדיקות קרינה גני ילדים - 2016

בחודשים ינואר-פברואר 2016 בוצעו מדידות לקביעת רמת השדה האלקטרומגנטי בתדירויות רשת החשמל ורדיו בגנים העירוניים בהרצליה

סקר קרינה מנקודות גישה (AP) אלחוטיות ווי.פי - 2016

מטרת הסקר: לוודא שרמת שדה הקרינה בתדר רדיו שמקורו מנקודת גישה (AP) אלחוטית Wi -Fi וציוד תקשורת המותקן ע"י חברת SMBIT עומדת בקריטריון בטיחות הקרינה, אשר נקבע על ידי המשרד להגנת הסביבה לכלל הציבור.

בדיקות קרינה 2015

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת חשמל במתחם הצופים שבט ארד, ברח' אלקלאי 4 , הרצליה * אוקטובר 2015.

בדיקות קרינה בבתי ספר - 2014

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.

בדיקות קרינה גני ילדים - 2014

סקר בטיחות קרינה אלקטרומגנטית (אלמ"ג) בתדירויות רשת החשמל. הבדיקות בוצעו ע"י חברת 'גלית' - החברה לאיכות הסביבה. המדידות בוצעו במכשיר מדידה תקני למדידות ELF.

בדיקות קרינה - 2013

מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 50Hz

בדיקות קרינה גני ילדים - 2012

מיפוי שטף שדה מגנטי בתדר 50Hz.
סה"כ 93 גנים. כל דו"ח מונה בין 9 ל-10 עמודים.