המחלקה לתנועות נוער וחינוך חברתי קהילתי מרכזת את כל פעילותן של תנועות נוער ואת תחום החינוך הבלתי פורמאלי בבית הספר בעיר. מנהיגות נוער מועצת תלמידים ומועצת הנוער העירונית.

תחומי פעילות המחלקה

חניכים מתנועות נוער שונות• גיוס נוער למסגרות שונות.

 

• ניהול פורום רכזי נוער ורכזי תנועות נוער.

 

• הפקת אירועים חברתיים - חינוכיים לבני הנוער בעיר.

 

• הפקת עצרת רבין עירונית - מידי שנה, בתחילתו של חודש נובמבר, מתקיימת

   עצרת נוער עירונית המציינת את רצח ראש הממשלה, יצחק רבין ז"ל.

 

• פיתוח מנהיגות נוער וליווי פעילותן של מועצת התלמידים ומועצת הנוער העירונית.

 

• הובלת פרוייקט הנוער במרכז העניינים.

 

• שבוע דמוקרטיה ובחירות למועצות תלמידים - שבוע בתחילת הלימודים בן מתקיים

  תהליך מקדים לבחירות למועצות התלמידים בבתי הספר, במהלך השבוע

  מועברות סדנאות בנושא דמוקרטיה לתלמידים, ישנו דיון בשאלות מהותיות

  העוסקות בחופש הביטוי, גבולות הדמוקרטיה ועוד.

 

• שבוע הנוער - מוקדש כולו לפעילות נוער בעיר. ארגון השבוע בנעשה בשיתוף נציגי

  מועצת הנוער העירונית והוא כולל כמה אירועים מרכזיים: החלפת שלטון, שולחנות

  עגולים, ערב מצטיינים בתחום החינוך הבלתי פורמאלי וערב הצדעה לתנועות נוער

  ומד"צים. 

 

• ליווי והדרכת המועצה העירונית- והוצאה לפועל של פרויקטים שונים במסגרת

  המועצה.

מועצת תנועות הנוער בישראל