חניכי תנועת הנוער בני עקיבאתנועת בני עקיבא קיימת כבר 77 שנים. תנועה הדוגלת ומחנכת לעם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל.

התנועה מחנכת לעשייה תוך שימת דגש על מצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום. עזרה לזולת ודרך ארץ.

התנועה שואבת מדמותו של רבי עקיבא החי בתקופת בית שני. רבי עקיבא התחיל דרכו כרועה צאן, ובהמשך הפך לתלמיד חכם מגדולי הדור ולוחם לאומי.

רוחו הייתה שילוב של תורה ועבודה - סיסמת התנועה מאמינה כי ערכיה של היהדות הם נצחיים, ומחנכת להפצת אורה של היהדות ועשייה חברתית מול התרבות הזרה והאדישות המאיימים להתפשט בלבבות הנוער הישראלי.

התנועה פועלת בתחום החינוך, בקליטת עליה - סניפי עולים, בתחומי רווחה שונים - ולמעשה במשימות חברתיות בהם החניכים נדרשים לכך.

ברכת התנועה השלוחה לכם: השם עימכם!


 

השבט במרכז ממוקם ברח' הרב גורן ובמערב בן אליעזר בבית הכנסת. לפרטים: 

רכזת הסניף - שיראל 0535243987