תנועת הנוער בתיה - בנות יעקבתנועת בתיה היא תנועה חדשה בעיר אשר מיועדת לבנות מהמגזר החרדי.

תנועת בתיה שמה לה מטרה להעמיק את החינוך לערכים של טוהר ואמונה בכל מערכות החיים, להרגיל את החניכות לביחון את דעותיהן ומעשיהן במבט יהודי שורשי ברוח זו מתמקדת הפעילות בערכים כמו: הקפדה על שמירת מצוות, אהבת הארץ, אהבת האדם, חסד והתנדבות, קדושת השבת ומידות טובות.

התנועה עורכת מבצעי התנדבות ופעילות קהילתית בשיתוף עם גורמים חברתיים: "עזר מציון" "האור הגנוז" וכדומה.

פעילות בתיה מתקיימת בביה"ס וולפסון, פעמיים בשבוע לקבוצות בגילאים ד'-י"ב. 

תנועת בתיה כוללת בנות נוער מכל זרמי האוכלוסיה החרדית.

הפעילות מועברת ע"י מדציות ורכזות פעיליות.

 


לפרטים והצטרפות: רכזת צאלה כהן- 050-4124895.