התפרצות נגיף הקורונה - הנחיות לבעלי עסקים מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישיון עסק. מחלקת שילוט עוסקת בנושאי השילוט בעיר.

 

רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים מטפלת בתהליך קבלת רישיון עסק. תהליך הרישוי הינו תהליך ארוך ומורכב מאחר ונדרשים אישורים של גורמים שונים, בהתאם למהות העסק. יחד עם זאת, ניתן לקצר את תהליך הרישוי באמצעות ביצוע מהיר וקפדני של כל דרישות גורמי הרישוי. 

בטרם רכישה או השכרה של עסק ולפני הגשת הבקשה לרישיון עסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם. בהתאם למידע הקיים בתיק העסק תוכל מחלקת רישוי עסקים לעדכן אותך האם צפויות בעיות כלשהן בקבלת הרישיון והאם יש תנאים מתאימים לניהול העסק המבוקש. 
מחלקת רישוי עסקים תעמוד לרשותך ותסייע לך בהכנת מסמכי הבקשה לרשיון עסק בהקדם האפשרי.

 

 

לידיעה: תקנה 14 לתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014 קובעת מהו שלט הפטור מהיתר בנייה ולפיה:
"14.(א) התקנת שלט ששטחו אינו עולה על 1.2 מטרים רבועים ומשקלו אינו עולה על 20 קילוגרמים פטורה מהיתר.
      (ב) על אף האמור, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מהקבוע בתקנת משנה (א) ואשר קיבל רישיון מכוח חוק עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי על גבי מיתקן עצמאי.
      (ג) הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה."

 

 


טפסים חשובים: 

 

הודעה למפעילי הקייטנות הפרטיות

מחלקת רישוי עסקים מודיעה כי כל קייטנה פרטית, מעל 10 ילדים,
מחוייבת ע”פ חוק להצטייד ברישיון עסק לחופשת הקיץ.

הפעלת קייטנה ללא רישוי הינה עבירה פלילית ועונשים כבדים בצידה.

לפרטים: מחלקת רישוי עסקים 09-9566773

 

 

 

אנשי קשר במחלקת עסקים ושילוט

טבלת אנשי קשר - מחלקת רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אורנה רוטברג מנהלת מחלקת רישוי עסקים 09-9566773 ornar@herzliya.muni.il
הדר יונה רכזת רישוי עסקים 09-9566773 hadary@herzliya.muni.il
מסאלחה סלאח אלדין תברואן עירוני 09-9500903 Salah@herzliya.muni.il
משה ראובני תברואן עירוני 09-9500903 mosher@herzliya.muni.il
גיא ימין מפקח רישוי 09-9566773 Guy@herzliya.muni.il
מירב ישראלי מזכירה 09-6566773 MeiravIs@herzliya.muni.il

קבלת קהל

זימון פגישה עם אגפי המינהל הכספי בתיאום מראש בלבד

מענה טלפוני:

ימים א', ג', ה' בין השעות 15:30-13:30
יום ב':  בין השעות 14:00-08:30
יום ד':  בין השעות 13:00-08:30