קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה פריט 1.1 - בית מרקחת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות. 
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי העיר בהם ניתן יהיה לעסוק בעסקים השונים:

  • מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
  • מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות.
  • אזור תעסוקה הרצליה פיתוח - אזור הנמצא ממערב לכביש החוף.
  • אזור תעסוקה מזרחי - אזור הנמצא מזרחית לכביש החוף (תב"ע 1934).
  • אזור תעסוקה גליל ים - אזור הנמצא מזרחית לכביש 20 (תב"ע 1985).
  • מרינה - אזור המיועד לנופש, מלונאות ומסחר.
  • מרכז תעסוקה - אזור תחנת הרכבת הכולל את: משולש התחבורה, הרצליה הילס ותחנת הרכבת.
  • מרכז העיר - ציר מזרח מערב (רחובות הרב קוק, ויצמן, סוקולוב, בן גוריון, שדרות ירושלים וסביבותיהם).
  • מרכז מסחרי שכונתי - מרכז מסחרי קטן הנמצא בלב שכונת מגורים.
  • מתחם שבעת הכוכבים.

בנוסף לאמור במדיניות העירייה על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה. בעל עסק זכור : הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש.

פריט

תיאור העסק טעון הרישוי

 דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי

 מדיניות העירייה

 1.1  בית מרקחת

 בעל העסק יפנה פסולת רפואית, פסולת חומר מסוכן ותרופות שפג תוקפן לאתר מאושר על פי כל דין באמצעות מוביל מורשה לפי כל דין.
יש לשמור את קבלות הפינוי ואישורי הקליטה באתר הפינוי למשך 3 שנים ולהציגם ליחידה לאיכות הסביבה על פי דרישתה.

 בכל מקום שיש בו אישור לעסוק במסחר.