מנכל העירייה, יהודה בן עזרא

תושבות ותושבים יקרים,
 

אני שמח להציג בפניכם את התקציב העירוני של עיריית הרצליה לשנת 2020, אשר משקף את העשייה הנרחבת שאנו מקיימים בעיר לאורך כל השנה על מנת שתוכלו להמשיך ליהנות מאיכות החיים הטובה שמאפיינת את העיר הרצליה.

פרסום המידע מבטא את עקרונות השקיפות ונגישות המידע שמנחים אותנו, והוא מאפשר לכם להיווכח כיצד תקציב העירייה מנווט בין תחומי החיים השונים.

מדובר בתחומים רבים ומורכבים מאוד, כגון חינוך וערכים, תחבורה ותשתיות, קיימות וסביבה, התחדשות עירונית, תרבות וקהילה, פיתוח המרחב הציבורי, עסקים 0ותיירות, עיר חכמה, שירותים חברתיים ועוד.

זהו מאמץ עירוני רחב היקף, המתבצע במקצועיות ותוך הקפדה תקציבית, והודות לכך עיריית הרצליה זוכה, שנה אחר שנה, בדירוג הגבוה ביותר כרשות בעלת איתנות ויציבות פיננסית. 

אני מודה למנכ"ל העירייה, למנהלי האגפים ולצוות המקצועי של מינהל הכספים על העבודה היסודית והאחראית בהכנת התקציב, ומזמין אתכם לעיין בחוברת.


שלכם,

 

משה פדלון
ראש העירייה