ועדות עירוניות, חברות בנות ותאגידים הפועלים בעיריית הרצליה  
 

רשימת הוועדות

ועדה יושב ראש מעבר לפרוטוקולים
ועדת כספים משה פדלון לצפייה בפרוטוקולים של ועדת כספים
ועדה לקידום זכויות הילד איה פרישקולניק לצפייה בפרוטוקולים של ועדת קידום זכויות הילד
ועדת מכרזים - (עדכון אחרון - 5.11.2018)  משה ועקנין לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים
ועדת איכות הסביבה  עופר לוי  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת איכות הסביבה
ועדה מקומית לתכנון ובניה  (מליאה)  משה פדלון   לצפייה בפרוטוקולים של ועדת תכנון ובניה
ועדת משנה לתכנון ובניה משה פדלון   לצפייה בפרוטוקולים של ועדת משנה לתכנון ובניה
פטור למכרז להסכמי פיתוח יהודה בן עזרא   לצפייה בפרוטוקולים של פטור למכרז הסכמי פיתוח
ועדת תמיכות

יהודה בן עזרא 

לצפייה בפרוטוקולים של ועדת התמיכות

ועדת ביקורת  מאיה כץ לצפייה בפרוטוקולים של ועדת הביקורת
ועדת תנועה 
ועדה מייעצת לרשות תמרור
דורון גילר  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת תנועה
ועדת נגישות  יהונתן יסעור  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת נגישות
ועדת תרומות  יהודה בן עזרא  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת תרומות
ועדת השלושה  יהודה בן עזרא  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת השלושה לצפייה ברשימת התקשרויות באמצעות משכ"ל
ועדת שמות  משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר לצפייה בפרוטוקולים של ועדת השמות
ועדת הנצחה משה פדלון  טופס בקשה לקריאת מקום ציבורי על שם נפטר לצפייה בפרוטוקולים של ועדת הנצחה
ועדת נרצחי טרור משה פדלון  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת נרצחי טרור
ועדת בטיחות בדרכים משה פדלון  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת תבטיחות בדרכים
ועדת חינוך  איה פרישקולניק  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת חינוך
ועדת ביטחון  איתי צור  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת ביטחון
ועדת שקיפות  יוסף לונדון  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת שקיפות
ועדה לשימור אתרים  משה פדלון  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת שימור אתרים
ועדת המשנה להקצאת קרקעות ומבנים  משה פדלון  לצפייה בפרוטוקולים של ועדת הקצאת קרקעות ומבנים
ועדת ערר לארנונה כללית צוות א' - עו"ד חי חיימסון
צוות ב' - עו"ד אריה אגולסקי

לצפייה בפרוטוקולים של ועדת ארנונה כללית

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית
הצהרה והתחייבות בדבר תנאי פסלות והעדר ניגוד עניינים

את הצעת המועמדות יש למסור עד יום ראשון 22.09.2019 בשעה 12:00.

ועדת יועצים (דוחות התקשרות עם יועצים) יהודה בן עזרא למעבר לעמוד מאגר יועצים
ועדת הנחות בארנונה משה ועקנין  פרוטוקולים של ועדת הנחות אינם ניתנים לפרסום מטעמי צנעת הפרט של הפונים
ועדת קליטה  צבי וייס   
ועדה למאבק בנגע אלימות סמים ואלכוהול  איה פרישקולניק  פרוטוקולים של הוועדה אינם ניתנים לפרסום מטעמי מידע חסוי 
ועדת קניות (רכש ובלאי) יהודה בן עזרא   
ועדה לבחירת יקיר העיר משה פדלון  
ועדת השקעות    רו"ח רוני חדד   
ועדה לבחירת עובדים בכירים משה פדלון   
ועדת מל"ח משה פדלון   
ועדת פס"ח אהרון סלצברג   
ועדת הנחות בחינוך איה פרישקוליניק   
ועדת מתן מלגות לסטודנטים  איה פרישקוליניק   
ועדת שוויון סובלנות וגאווה  עופר לוי   
ועדה לתחבורה דו גלגלית  דנה אורן ינאי   
ועדה לעידוד תיירות   עפרה בל  
ועדת טכנולוגיה חדשנות ועיר חכמה אורן אוריאלי   
ועדת נוער צעירים וסטודנטים משה פדלון   
ועדה לקידום אוכלוסיות ייחודיות  איה פרישקוליניק   
ועדת קהילות  איתי צור   
ועדת קיימות   עופר לוי   
ועדת איזור התעשייה עפרה בל   
ועדת בריאות משה פדלון   
ועדת הרווחה משה פדלון   
ועדת פיסול לחזות העיר משה פדלון   
ועדה לסיוע בשכר דירה  אהרון סלצברג   

ועדה למיגור אלימות 

   


* רשימת יושבי ראש וכל החברים בוועדות העירייה 


 

חברות בנות ותאגידים 

 • החברה לפיתוח הרצליה (דירקטוריון).
 • תאגיד הביוב והמים.
 • החברה לפיתוח התיירות וחוף הים (המרינה).
 • מרכז קהילתי לתרבות, נופש וספורט בע"מ.
 • עמותת בני הרצליה.
 • חברת מוסדות חינוך (מתנ"ס מולדובן (יד התשעה) ומתנ"ס נוה-ישראל).
 • הנהלת מתנ"ס בית פוסטר.
 • עמותת האנסמבל.
 • דרקטוריון החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ.
 • עמותה למען גילאי הזהב בהרצליה- בית ההורים (ע"ר).
 • מועצה דתית - בכפוף לאישור משרד הדתות.
 • תאגיד הקבורה עירוני.
 • הנהלה בית אבות הרב קוק.
 • ועד עמותת על"ה.
 • החברה העירונית למתנ"סים ומרכזים קהילתיים.