המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה לשנת 2019 היה עד ליום 21.2.2019 (להלן "המועד הקובע"). מתאריך 22.02.2019 האתר נעול ולא ניתן להגיש בקשות חדשות לשנת 2019.

האתר פתוח כעת להשלמת מסמכים עד למועד המפורסם באתר, למבקשי תמיכה שהגישו בקשה לקבלת תמיכה לשנת 2019 עד המועד הקובע, 21.2.2019, בלבד.


סיכום תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות: