חוזר מנכ"ל 5/2020 

על רקע ההנחיות הנוגעות למניעת התפשטות נגיף הקורונה, פורסם במסגרת הוראת שעה תיקון המאריך, בין היתר, את המועד האחרון להגשת בקשה לפטור בשנת 2020 עד ליום 1 במאי 2020. כמו כן מוארך המועד ביחס להגשת תצהיר על אי שינוי נסיבות על ידי מוסד שאושר כמוסד מתנדב לשירות הציבור, כך שיוגש עד יום 1 במאי 2020.


 


 

כניסה לאתר התמיכות


* לצפייה בקובץ PDF נגיש ומוגדל


סיכום תמיכות במוסדות ציבור משנים קודמות:


סיכום 2019 יפורסם בקרוב